Centrale bezkanałowe należą do tzw. produktów niszowych ponieważ ich zastosowanie jest ograniczone do grupy budynków jednokondygnacyjnych lub ostatniej kondygnacji pozostałych obiektów. Wydatek strumienia powietrza pojedynczej centrali jest raczej niewielki i wynosi od 2000 do 10 000 m3/h. Ponadto wysoka cena urządzenia nie równowa ży oszczędnooeci związanych z brakiem kanałów.

Bezkanałowe centrale dachowe idealnie
sprawdzają się natomiast w obiektach,
w których obecność kanałów pod stropem
może być niepożądana, ze względu
na kolizje z urządzeniami technologicznymi
lub środkami transportu wewnętrznego
(np. hale do gier i zawodów sportowych,
hale produkcyjne, magazyny).
Dla niektórych odbiorców, istotny może
być brak kanałów także ze względu na
oszczędność przestrzeni podstropowej
pomieszczenia. Brak kanałów to również
uproszczenie czynności serwisowych, poprzez
eliminację konieczności ich czyszczenia
(w porównaniu z rozwiązaniem
tradycyjnym). Inni docenią prostotę
montażu urządzenia na obiekcie.


Na terenie kraju dostawami tych central
zajmuje się kilka firm, w tym trzech producentów
krajowych. Oznacza to, że istniejąca „nisza rynkowa” nie jest wcale taka
wąska.
Konkurencja pomiędzy dystrybutorami
i producentami jest bodźcem do eliminowania
ograniczeń i powstawania coraz
atrakcyjniejszych ofert.
Firma JUWENT, jeden z pierwszych
krajowych producentów central bezkanałowych, wprowadziła na rynek dachowe
aparaty wentylacyjno-grzewcze DAWG
oraz podstropowe aparaty wentylacyjno-
-grzewcze PAWG.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich wentylatorów
możliwa jest praca centrali ze
strumieniem powietrza przekraczającym
wartość nominalną (wynoszącą odpowiednio
3000, 5000, 8000 m3/h) nawet
o 25 do 30%. Pozwala to na zwiększenie
maksymalnego zasięgu strumienia i obsługiwanie danego obiektu mniejszą liczbą aparatów.
Sytuację tę ilustrują diagramy zasięgu poszczególnych
wielkości aparatów DAWGo
w funkcji wielkości strumienia, dla gradientu
temperatury powietrza nawiewanego
występującego jako parametr (rys. 1).
Tabela 1 Zasięg strumienia DAWGo-1, DAWGo-3, DAWGo-2

zobacz zasięg strumienia DAWG w PDF
Diagramy te przedstawiają wzrost zasięgu
strumienia powietrza w wypadku
zwiększenia wydajności poszczególnych
aparatów, powyżej wartości nominalnych.
Jest oczywiste, że proces ten ma swoje
ograniczenia: musi być każdorazowo kontrolowany
przez producenta i nie może
być kontynuowany w istotnym zakresie
z uwagi na rosnące opory wewnętrzne
centrali oraz możliwości nawiewników.
Dzięki zmiennej geometrii nawiewnika
centrali dopasowanie aparatów do niż-
szych pomieszczeń (wymagających ograniczenia
zasięgu strumienia powietrza)
nie sprawia trudności.
Wykorzystanie przedstawionych możliwości
zwiększenia wydajności centrali
i zasięgu strumienia zakłada konieczność
płynnej zmiany obrotów wentylatora.
Taka regulacja ma za zadanie zapewnić
odpowiedni punkt pracy wentylatora dla
różnych oporów wewnętrznych, których
wartość jest uzależniona między innymi
od sposobu wykonania wymienników ciepła i roboczego położenia nawiewnika.
Z względu na bezpośrednie napędy wentylatorów
płynną zmianę obrotów silnika
można uzyskać, stosując falowniki.
Firma JUWENT nie stosuje silników
jedno- i dwubiegowych, gdyż może to
prowadzić do uzyskiwania przypadkowych
punktów pracy wentylatorów odbiegających od oczekiwanej wydajności
i zasięgu, a także do zmian w bilansie
cieplnym obliczonym np. dla strumienia
nominalnego.


Z bezkanałowymi centralami oprócz
wodnych wymienników ciepła oferowane
są także nagrzewnice parowe
i wodne, a dodatkowo na życzenie po
konsultacji z projektantami – nagrzewnice
gazowe.
Poza typoszeregiem aparatów DAWG
produkowanych w trzech odmianach: nawiewnej
DAWGn, nawiewno-wywiewnej
DAWGn/w oraz z krzyżowym wymiennikiem
do odzysku ciepła DAWGo, firma
produkuje uproszczony typ aparatu nawiewnego
o symbolu PAWGr/c.
Urządzenie to wyposażone jest w sekcję
mieszania powietrza wewnętrznego i zewnętrznego
oraz czerpnię powietrza zewnętrznego.
Aparat PAWGr/c jest dostępny tylko
w wersji nawiewnej z możliwością recyrkulacji.
Jego właściwości funkcjonalne
pokrywają się w dużym stopniu z właściwościami
aparatu DAWGn.
Zaletą central bezkanałowych jest umiarkowana
masa własna (dzięki zastosowaniu
elementów aluminiowych), decydująca o możliwości instalowania ich na dachu
budynku, co ma szczególne znaczenie
w wypadku montażu kilku central na tym
samym obiekcie.


Autor: Ludwik Kurkiewicz, JUWENT
Foto: JUWENT
Opracowanie: Redakcja
Źródło:
Zamów u nas roczną prenumeratę "Polskiego Instalatora" z rabatem 20%!