Firma Munters to od niemal 50 lat światowy lider w osuszaniu powietrza. Dzięki wielu zrealizowanym projektom na całym świecie Munters uważany jest przez specjalistów za eksperta w tej dziedzinie. Poniżej przedstawiamy Państwu przykłady zastosowania osuszaczy Munters w wybranych firmach z branży farmaceutycznej. Mamy nadzieję, że również Państwo znajdą się w gronie Naszych Klientów.


PRODUKCJA BEZ ZAKŁÓCEŃ


A/S GEA to duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne produkujące leki na wysokie ciśnienie oraz na wrzody żołądka.
W związku z zamiarem wprowadzenia nowego leku do produkcji, przedsiębiorstwo to skontaktowało się z Munters’em, który na początku zainstalował osuszacz mniejszego typu.
Testy trwające przez kilka miesięcy wypadły pozytywnie. Osiągnięto zarówno znaczną poprawę jakości, jak i skrócony czas suszenia. GEA zdecydowało się wybudować urządzenia, w skład których miało wchodzić również urządzenie osuszające. Stawianym warunkiem była zdolność dostarczania do wyrabiającej drażetki maszyny O’Hara suchego powietrza w ilości 600 m3/h.
Duńska filia Munters’a zaprojektowała i dostarczyła kompletne urządzenie, wyposażone w osuszacz ML 690, chłodzenie wstępne do temperatury +11oC, chłodzenie wtórne do temperatury +18oC oraz urządzenia do sterowania i kontroli poszczególnych elementów. Równocześnie z urządzeniem pilotowym zainstalowano także urządzenia produkcyjne. Na potrzeby tego obiektu dostarczono wyposażenie służące do wyrabiania drażetek, wyprodukowane przez kanadyjską firmę O’Hara, wyposażone w fabrycznie zamontowany osuszacz Munters’a dostarczony przez naszą filię w Kanadzie.
MUNTERS CHRONI NAS PRZED BÓLEM GŁOWY


Kłopot z surowcami higroskopijnymi, do których należą substancje sproszkowane używane do produkcji tabletek, polega na tym, że absorbują one wilgoć z powietrza aż do osiągnięcia stanu równowagi pod względem wilgotności. Im większa wilgotność powietrza, tym większe ryzyko kleistości surowca i pozostawania jego resztek w maszynach. Wpływa to ujemnie zarówno na wygląd, jak i jakość tabletek.
W Oranienburger Pharmawerke już od dawna posiadano dostarczone przez Munters’a urządzenia osuszające typu MX 5000. Gdy na Dziale tabletek podjęto decyzję rozpoczęcia produkcji musujących tabletek do bólu głowy, postanowiono ponownie zainwestować w urządzenia Munetrs’a.
W celu ochrony tabletek przed wilgocią wprowadzono kontrolę klimatyczną pomieszczeń, utrzymując zarówno
w pomieszczeniach magazynowych, jak i produkcyjnych temperaturę +18oC i względną wilgotność powietrza 22%. Rozwiązanie techniczne stanowi osuszacz Munters’a z oziębianiem wstępnym i wtórnym, oczyszczany świeżym powietrzem dla uniknięcia zanieczyszczenia poprzez obce cząstki pyłów. Suche powietrze doprowadzane jest do obu pomieszczeń przez sufitowe otwory dolotowe. Jeden ze strumieni powietrza dochodzi bezpośrednio do prasy formującej tabletki, aby produkcja mogła się odbywać w optymalnych warunkach. Dodatkowym wymogiem było włączenie urządzeń osuszających do zintegrowanego systemu sterowania. Obecnie są one sterowane i nadzorowane za pomocą kompleksowego systemu DDC produkcji Munters’a.

W wyniku zastosowania osuszaczy powietrza Munters znacznie spadła ilość przypadków zakłóceń produkcji spowodowanych wilgotnością. Wyeliminowano problemy związane z kosztownym czyszczeniem maszyn i związanymi z tym przestojami. Zwiększona została wydajność i ciągłość produkcji, a także zapewniono stałą jakość produktów bez względu na porę roku.


Munters

Munters w skrócie

Munters jest światowym liderem w dziedzinie regulacji wilgotności powietrza. Oferuje urządzenia do osuszania, nawilżania i schładzania powietrza oraz szeroką gamę usług.
Produkty i systemy Munters znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, przede wszystkim w branży spożywczej, farmaceutycznej, elektronicznej, antykorozyjnej i ubezpieczeniowej. Produkcją i sprzedażą zajmują się własne spółki w 25 krajach.
Działalność przedsiębiorstwa podzielona jest na trzy rejony: Europę, Amerykę i Azję. Koncern zatrudnia ok. 3000 osób, a jego łączna wartość soprzedaży netto wynosi 4 300 mln SEK. Munters jest przedsiębiorstwem notowanym na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Munters Europe posiada certyfikat ISO 9001 zapewnienia jakości i ISO 14001 zarządzania środowskowego.