Debiut giełdowy Grupy Berling - 15 kwietnia 2010 roku.

BERLING - giełdowy debiut już 15 kwietnia
Debiut Spółki BERLING na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w czwartek 15 kwietnia 2010 roku o godzinie 10:00.


W 2009 roku Grupa Berling uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 64,54 mln zł wobec 76,45 mln zł osiągniętych w roku 2008. W ubiegłym roku znacząco polepszyła się rentowność Grupy, zysk netto wyniósł 8,69 mln zł i wzrósł w stosunku do roku 2008 o blisko 53%. Wyniki te są zgodne z szacunkami wyników na 2009 r., jakie zostały przedstawione w Prospekcie Emisyjnym.

W wynikach zaudytowanych Grupie Berling udało się uzyskać wyższy o blisko 1 mln zł zysk operacyjny w stosunku do wcześniej publikowanych szacunków. Wartość EBIT w 2009 roku wyniosła 11,56 mln zł i była wyższa o ponad 53% w stosunku do roku 2008.

Według opublikowanych wyników za 2009 rok 90,2% sprzedaży Grupa Berling uzyskała na rynku krajowym, a 9,8% ze sprzedaży eksportowej. W strukturze sprzedaży największy udział mają: sprężarki (19,5%), chłodnice powietrza (20,5%), komponenty (20,2%) oraz pozostałe (32,3%).

BERLING - Relacje Inwestorskie