Grupa BerlinerLuft. przekracza granicę 100 milionów w 2011.

BerlinerLuft: Sukces w 2011 roku
Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft. zakończyła rok 2011 przekraczając po raz pierwszy granicę 100 milionów i osiągnęła obrót całkowity w wysokości 103 milionów Euro. Wysokość obrotów w porównaniu do roku 2010 wzrosła o 14,5%. Sukces ten osiągnęło 712 pracowników (z tego 297 zatrudnionych w Niemczech).

Również zakłady produkcyjne w Austrii, Polsce, Brazylii i Meksyku wniosły w 2011 r. pozytywny wkład do ogólnego rozwoju firmy.

„Grupa BerlinerLuft. wykazała w 2011 r. najlepszy wynik w historii firmy“ – cieszy się właściciel Grupy Przedsiębiorstw BerlinerLuft p. Michael Nagl.

Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft. planuje na 2012 r. jedynie umiarkowany wzrost obrotów o 2%. „Byłoby sukcesem, zwłaszcza w drugiej połowie 2012 r., utrzymanie wysokości obrotów i wyników na poziomie z roku 2011“ – twierdzi p. Michael Nagl.

BerlinerLuft.