Współczesne budynki użyteczności publicznej dostosowane do przeznaczenia i do pełnionej funkcji, spełniają wymagania izolacyjności cieplnej i oświetlenia naturalnego. Z tego powodu są często miejscami występowania dużych zysków ciepła i objawów syndromu chorego budynku. Dlatego warunki mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń zależą w znacznym stopniu od wyników pracy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Coraz powszechniej docenia się jakość klimatu wewnętrznego, który wpływa na poczucie komfortu, podnosi efektywność pracy. Coraz częściej odpowiedni klimat wewnętrzny staje się poszukiwanym „towarem” wszędzie tam, gdzie pracodawca chce zapewnić swoim pracownikom najlepsze warunki a sobie lepszą efektywność ich pracy.Najczęściej stosowane są instalacje klimatyzacyjne typu dwuczynnikowego (powietrze–woda, a więc systemy rozprowadzania powietrza świeżego odpowiadające wymaganiom higienicznym, współpracujące z różnymi urządzeniami kompensującymi zyski ciepła (klimakonwektory, klimatyzatory typu split, belki chłodzące).
O warunkach komfortu w pomieszczeniu decydują następujące czynniki:
• Temperatura powietrza;
• Wilgotność względna powietrza;
• Ilość powietrza świeżego, dostarczanego do pomieszczenia;
• Poziom hałasu;
• Odpowiednie oświetlenie.
Komfort cieplny to stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna. Dodatkowo komfort termiczny oznacza, że nie występuje żadne niepożądane nagrzewanie lub chłodzenie poszczególnych części ciała, na przykład chłodzenie karku i szyi przez przeciągi, czy nagrzewanie nóg przez ciepło promieniujące ze zbyt ciepłej podłogi. Niewątpliwie bardzo problematyczne jest w tym przypadku określenie uczucia komfortu w pomieszczeniu, które jest odczuwane indywidualnie i subiektywnie. Ideałem byłby system gwarantujący jak najmniejszy procent ludzi niezadowolonych z panujących warunków.
Dobry system wentylacji czy klimatyzacji powinien zagwarantować odpowiedni komfort w pomieszczeniu. Rozwiązania wykorzystujące klimakonwektory oraz urządzenia typu split posiadają wady w postaci dużego poziomu dźwięku w pomieszczeniu, wysuszania powietrza, konieczności stosowania instalacji odprowadzania skroplin, zwiększenia kosztów eksploatacji urządzeń ( wymiana filtrów oraz elementów ruchomych ). Tych kilka czynników ma wpływ na popularność belek i stopów chłodzących.
Belki chłodzące-podział
Belki chłodzące możemy podzielić na pasywne - bez nawiewu powietrza i aktywne - z nawiewem świeżego powietrza do pomieszczenia.
Przeciętne jednostkowe zyski ciepła w pomieszczeniach biurowych wynoszą około 70-150 W/m2, dlatego większe zastosowanie znalazły belki aktywne zapewniające większe moce chłodnicze.
W przypadku belek z nawiewem powietrza mamy do czynienia ze zjawiskiem indukcji, dzięki któremu pod samą belką powstaje podciśnienie i dodatkowe zasysanie powietrza z pomieszczenia, do wnętrza belki, gdzie jest dodatkowo schładzane. Dzięki temu zjawisku wydajność belki jest kilkakrotnie zwiększona. Powietrze jest schładzane podczas przepływu przez baterie lamelową, składającą się z aluminiowych kołnierzy z miedzianymi kanałami, którymi przepływa woda. Ciepło z pomieszczenia wchłaniane jest więc przez lamele aluminiowe i przekazywane jest dalej przez rurki miedziane w obiegu wodnym do chłodziarki.

Konstrukcja umożliwia wysoką efektywność chłodzenia mimo małych wymiarów zewnętrznych panelu. Dysze wydmuchujące powietrze wentylacyjne są tak skonstruowane, aby wykorzystywać zjawisko Coandy tzn. przyleganie strugi powietrza do powierzchni, wzdłuż której jest nawiewane, w tym wypadku szczelina nawiewna oraz dysze belki są tak ukształtowane aby powietrze nawiewane przylegało do sufitu. Dzięki temu chłodne powietrze jest rozprowadzone na dość dużą powierzchnie i unikamy zjawiska opadania znacznie zimniejszego powietrza w jednej strudze, którą przebywający ludzie w pomieszczeniu mogliby odebrać jako przeciąg.
Czynnikiem chłodzącym dla belek jest woda lodowa o parametrach 14oC/17oC lub 15oC/18oC. Obniżenie temperatury w pomieszczeniu wymaga absorpcji ciepła i odprowadzenia go przy użyciu zimnej wody.

Czynniki wpływające na efekt chłodzenia
Głównym czynnikiem jest różnica temperatur między powietrzem wewnątrz budynku a wewnątrz pokoju (strefy przebywania), a średnią temperaturą czynnika chłodzącego zasilającego belkę. Należy brać także pod uwagę inne czynniki:
- rozwarstwienie temperatur w pomieszczeniu,
- temperatura powierzchni pokoju,
- prądy powietrza w pomieszczeniu.
Nowe rozwiązania
Ograniczeniami w stosowaniu belek w pomieszczeniach użyteczności publicznej mogą być stosunkowo mała przestrzeń do montażu tego typu urządzeń lub brak możliwości dopasowania do wystroju wnętrza. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowano nowy typ urządzenia, który spełnia wszystkie wymienione wymagania. Belka chłodząca o nazwie ARCHITEKT posiada osiem różnych modeli dzięki czemu możemy dopasować kształt belki do różnego typu pomieszczeń. Możemy też montować belkę nie tylko w suficie podwieszonym lub bezpośrednio do sufitu, ale możliwe jest usytuowanie ścienne. W przypadku ograniczenia przestrzeni wysokość urządzenia możemy zmienić do 111 mm, a szerokość do 350 mm.

Podsumowanie
Najważniejsze zalety belek chłodzących:
• niska całkowita wysokość zabudowy - nawet do 12 cm
• bardzo niski poziom hałasu-max do 28 dB
• niższe ryzyko powstawania przeciągów (niskie prędkości przepływu powietrza pod belką).
Dodatkowe argumenty przemawiające za wyborem i stosowaniem belek chłodzących:
• brak instalacji odprowadzania skroplin co jest konieczne np. przy klimakonwektorach
• brak jakichkolwiek elementów ruchomych oraz wymiennych filtrów sprawiają, że koszty eksploatacji są o wiele niższe niż w przypadku tradycyjnych urządzeń
• równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu
• brak stref o zwiększonych prędkościach chłodnego powietrza.

Marcin Wyszomierski
Lindab Sp. z o.o.

.

Źródło: ''