Bank Danych o Inżynierach opublikował comiesięczny raport „Wynagrodzenia inżynierów” za lipiec 2008 roku.
Według szacunków BDI średnie wynagrodzenie inżynierów na podstawie 1149 przeanalizowanych stanowisk wyniosło w lipcu 5 160 zł brutto.
Dane analizowane przez analityków Banku Danych o Inżynierach, zbierane są na bieżąco i pochodzą wprost od ankietowanych inżynierów. W raporcie uwzględnione zostały takie czynniki makroekonomiczne, jak inflacja czy bezrobocie.
W raporcie BDI znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń w poszczególnych branżach, województwach oraz w zależności od innych czynników. Pełna wersja raportu dostępna jest na zamówienie http://firmy.bdi.com.pl/orders/report