Gdzie są informacje o świadectwach energetycznych?


O ile treść zmian w Ustawie Prawo budowlane z 19 września 2007 roku jest znana przynajmniej specjalistom a nawet komentowana na forach dyskusyjnych to już konkretne fakty dotyczące certyfikacji energetycznej budynków pozostają nieznane. I to z racji braku rozporządzeń ministerialnych jak i z powszechnego przekonania, że skoro zapisu ustawy zaczynom obowiązywać dopiero za rok to mamy czas. Artykuły w prasie branżowej i niektórych popularnych dziennikach zbyt rzadko przygotowują właścicieli domów, mieszkań i lokali do wypełniania prawa zapisanego w ustawie.

Dlatego warto odnotować fakt, że w drugiej połowie 2007 roku, w trakcie prac legislacyjnych na wdrożeniem Dyrektywy EPBD w spawie charakterystyki energetycznej budynków powstał serwis informacyjny o świadectwach energetycznych budynków www.epbd.pl. W styczniu tego roku został on poważnie rozbudowany i podzielony na sekcje adresowane oddzielnie do: przyszłych audytów, do właścicieli budynków i mieszkań, wreszcie do dzieci.
Obowiązek certyfikowania budynków faktycznie nastąpi 1 stycznia przyszłego roku jednak już teraz zainteresowanie firm szkoleniowych i potencjalnych, przyszłych audytorów energetycznych z uprawnieniami do sporządzania certyfikatów jest tak duże, że wymyślony początkowo mały portal o europejskiej dyrektywie EPBD i zaletach certyfikacji energetycznej budynków musiał zostać rozbudowany. Innych informacji oczekują ci wszyscy, którzy planują nabyć uprawnienia, natomiast jeszcze innych zaniepokojeni właściciele domów i mieszkań, do których dotarły szczątkowe informacje o obowiązku certyfikacji.
Serwis internetowy epbd.p.pl spełnia również zadania edukacyjne. Dyrektywa europejska EPBD i narodowe ustawy zostały po to wprowadzone, aby mieszkańcy Unii Europejskiej uświadomili sobie jak dużo energii tracone jest bezpowrotnie w gospodarstwach domowych. Świadectwo energetyczne budynku w sposób obiektywny pokazuje - poprzez analizę stanu izolacji ścian, dachu i podłóg, instalacji ogrzewczej i klimatyzacji - nie tylko wielkość strat energii ale i jej źródła. Następnym krokiem powinno być usunięcie źródła strat, np. izolacja ścian zewnętrznych. Stąd w serwisie epbd.pl znalazły się również porady jak oszczędzać energię i dodatkowo zespół informacji o szanowaniu energii przeznaczony dla dzieci. Twórcy serwisu www.epbd.pl mają nadzieję, że Klara – owca ekspert od ciepła i oszczędności – pomoże dzieciakom zrozumieć wagę prostych działań, tj. choćby wyłącznie zbędnego oświetlenia, dla stanu środowiska naturalnego.
Od 16 stycznia 2008 roku na stronach epbd.pl uruchomiona została rejestracja osób z uprawnieniami do sporządzania certyfikatów (świadectw) energetycznych budynków. Na podstawie przesłanych maili z danymi zostanie stworzona ogólnie dostępna baza (z podziałem na województwa), dostępna dla tych wszystkich, którzy poszukują audytora mającego uprawniania do wydawania świadectw energetycznych budynków.
Inżynierowie i architekci zainteresowani wpisem do tworzonej BAZY AUDYTORÓW proszeni są o przesyłanie na adres audytor@epbd.pl następujących danych:
- imię i nazwisko,
- numer uprawnienia budowlanego,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- adresu mailowego
oraz oświadczenia, iż zgadza się na umieszczenie danych teleadresowych w bazie audytorów administrowanej przez epbd.pl.
Po zweryfikowaniu danych, osoby z uprawnieniami zostaną wpisane do bazy audytorów energetycznych posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków. Wpis i utrzymywanie danych są bezpłatne.
Patronat merytoryczny na epbd.pl objęła Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) oraz organizatorzy programu edukacyjno–informacyjnego „Dom Przyjazny”. Redakcja serwisu również stale współpracuje z konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN).