W Poznaniu, podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (1-12 grudnia 2008), czynna będzie wystawa zatytułowana „Technologie dla ochrony klimatu”, na której zaprezentowane zostaną najważniejsze i najbardziej spektakularne przykłady rozwiązań technicznych i technologicznych przyczyniających się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Jednym z produktów wystawionych przez BASF w Poznaniu jest Neopor®, czyli polistyrenowe granulki do spieniania, stosowane przede wszystkim w produkcji paneli termoizolacyjnych. Surowiec ten zawiera cząstki grafitu, które niczym lustro odbijają promieniowanie cieplne i w ten sposób zmniejszają straty ciepła. W efekcie panele z Neoporu, na które potrzeba nawet o 50 procent mniej materiału, tworzą izolację równie skuteczną jak ich odpowiedniki z białego EPS (styropianu). Typowe obszary zastosowań Neoporu to nie tylko systemy izolacyjne, ale też izolacje dachów i sufitów.

Od początku roku 2007 BASF Polska realizuje razem z partnerami w Polsce program „Ciepły dom dla Ciebie”, zachęcający Polaków do kupowania projektów architektonicznych, w których zastosowane zostały energooszczędne rozwiązania BASF, oraz do izolowania domów będących w budowie panelami Neopor. Partnerami BASF w tym przedsięwzięciu są Biuro Projektowe Lipińscy, Termo Organika i Fortis Bank.

BASF oferuje swym klientom z branży budowlanej szeroki wachlarz nowatorskich surowców oraz wybranych produktów gotowych. BASF proponuje rozwiązania w zakresie konstrukcji budynków energooszczędnych, sprawdzonych w klimacie zarówno zimnym, jak i gorącym, z możliwością adaptacji do wymogów różnych tradycji architektonicznych.


ZDJĘCIE WYKONANE W PODCZERWIENIE POKAZUJE DOM z dobrze zaizolowanym dachem z lewej strony (obszar niebieski), z prawej zaś dach słabo izolowany, emitujący ciepło (obszar czerwony). Takim stratom ciepła można zapobiec, stosując nowatorskie produkty BASF. Dzięki użyciu naszych nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych, zużycie energii na ogrzewanie domów można zmniejszyć o ponad 70%.

Korzystając ze swej fachowej wiedzy, BASF pokazuje architektom, przedsiębiorstwom budowlanym, inwestorom i dystrybutorom, że proste rozwiązania mogą przynieść w efekcie podniesienie komfortu, zmniejszenie zużycia energii i obniżenie jej kosztów.

Rozwiązania technologiczne BASF pomagają zredukować emisję dwutlenku węgla (CO2), czyli głównego gazu cieplarnianego. Znajdujące się na całym świecie domy wzorcowe zbudowane z użyciem technologii BASF (także w Polsce - dom pasywny koło Smolca) dowodzą, że oszczędzanie energii jest dla BASF bardzo ważnym tematem.


Nakładanie płyt z Neoporu

Podczas Konferencji w Sprawie Zmian Klimatu w Poznaniu, w hali nr 5 czynna będzie wystawa przygotowana przez międzynarodową organizację CEFIC (European Chemical Industry Council - Europejska Rada Przemysłu Chemicznego), zatytułowana „Podstawowe elementy rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatu”, na której obok Neoporu można będzie zobaczyć inne energooszczędne produkty BASF, takie jak:

· Ultradur® High Speed (PBT o dużej plastyczności, pozwalający zwiększyć efektywność energetyczną procesu produkcji elementów z plastiku),
· Micronal® (materiał zawierający woskowe mikrokapsułki, które wykorzystując ciepło utajone utrzymują stałą temperaturę pomieszczeń i łagodzą jej wahania bez pomocy klimatyzacji lub przy zdecydowanie ograniczonym jej działaniu),
· Ecoflex® i Ecovio® (biodegradowalne polimery, idealnie nadające się na worki na odpady organiczne i opakowania do świeżej żywności) i
· Baxxodur® (system żywicy epoksydowej specjalnie przeznaczony do produkcji łopat wirników turbin wiatrowych, pomagający zwiększyć opłacalność wykorzystania energii wiatru).

Dopełnieniem udziału BASF w Światowej Konferencji w Sprawie Zmian Klimatu będzie prezentacja przygotowana przez ekspertów spółki, która odbędzie się 5 grudnia (piątek) o godzinie 11.00 na antresoli w hali nr 5.

Tematami prezentacji będą:

· „Pianki izolacyjne jako produkty energooszczędne” - dr Jürgen Fischer, BASF SE, Market Development Construction.

· „Ochrona klimatu poprzez wytwarzanie i stosowanie produktów energooszczędnych” - dr Brigitta Huckestein, Corporate & Governmental Relations, Energy & Climate Policy, BASF SE.

BASF Polska serdecznie zaprasza wszystkich uczestników konferencji do udziału w wymienionych wyżej wykładach.

Działania BASF na rzecz zrównoważonego rozwoju

W roku 2008 BASF jako pierwsza firma na świecie zaprezentowała kompleksowy bilans węglowy. Jego wyniki pokazują, że dzięki stosowaniu produktów, technologii i rozwiązań systemowych oferowanych przez BASF, klienci i użytkownicy końcowi mogą nawet dzisiaj wyemitować trzykrotnie mniej gazów cieplarnianych niż ich powstaje podczas produkcji i likwidacji tych wyrobów.

Produkty BASF mogą przynieść globalne zmniejszenie emisji CO2 o 250 mln ton metrycznych w tak różnych branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja przemysłowa. Jest to trzykrotnie więcej niż wynosi ilość gazów cieplarnianych emitowanych podczas produkcji (co obejmuje także dostawy surowców i utylizację produktów). W celu utrzymania tego wskaźnika na poziomie 3 lub nawet osiągnięcia jeszcze lepszego wyniku, BASF inwestuje w nowatorskie technologie i materiały służące do zrównoważonej ochrony klimatu. Spółka wydaje około 400 mln euro rocznie, czyli ponad jedną trzecią swego całkowitego budżetu przeznaczonego na prace badawczo-rozwojowe, na takie obszary badawcze jak wydajność energetyczna, ochrona klimatu, ochrona zasobów oraz surowce odnawialne. W ramach tych projektów naukowcy BASF pracują na przykład nad materiałami przeznaczonymi do ogniw słonecznych następnej generacji, nad nowatorskimi ogniwami paliwowymi i nad energooszczędnymi, organicznymi diodami świecącymi.

BASF zamierza do roku 2020 zmniejszyć swą właściwą emisję gazów cieplarnianych, tzn. przypadającą na tonę sprzedanych produktów, o 25 % w stosunku do roku 2002, oraz zwiększyć wydajność energetyczną o 25%.

Dla podkreślenia strategicznego znaczenia ochrony klimatu, BASF po raz pierwszy w swych dziejach wyznaczył Inspektora ds. Ochrony Klimatu. Wchodzi on w skład Rady Ekologicznej BASF (BASF Sustainability Council) i globalnie koordynuje wszystkie działania spółki w tym zakresie.

W Polsce BASF sprzedał do Zakładów Azotowych Puławy, jednej z największych polskich firm chemicznych, katalizatory służące do rozkładu N2O (gaz rozśmieszający), który powstaje przy produkcji nawozów sztucznych.

Konferencja w Sprawie Zmian Klimatu

Konferencja COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która skupia uwagę całego świata. Organizatorem konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, gospodarzem Rząd RP, a koordynatorem przygotowań - Ministerstwo Środowiska RP.

W dwutygodniowych obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.

Program konferencji, obok sesji plenarnych oraz spotkań grup roboczych, obejmuje także szereg wydarzeń towarzyszących (prezentacje, seminaria, happeningi, wystawy) oraz poprzedzających spotkanie (imprezy, debaty etc.), których głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy związane z globalnymi zmianami klimatu.

BASF

BASF jest wiodącą globalną firmą chemiczną – The Chemical Company. Zakres działalności firmy obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki uszlachetniające i środki ochrony roślin. Jako wiarygodny partner, BASF pomaga swym klientom odnosić sukcesy w praktycznie wszystkich branżach przemysłu. Dzięki wartościowym produktom i inteligentnym rozwiązaniom, BASF odgrywa istotną rolę w znajdywaniu odpowiedzi na globalne wyzwania takie jak ochrona klimatu, wydajność energetyczna, żywienie i mobilność. BASF zatrudnia ponad 95 000 pracowników, a w roku 2007 osiągnął obroty sięgające niemal 58 miliardów euro. Akcje BASF są notowane na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN).

Więcej informacji na temat BASF można znaleźć pod adresem internetowym www.basf.com

BASF Polska

Obecność BASF na polskim rynku sięga końca XIX wieku. W latach 50-tych XX wieku BASF był reprezentowany przez centralę Handlu Zagranicznego "Transaktor". W 1990 roku powstało pierwsze oficjalne przedstawicielstwo BASF w Polsce. W 1992 roku została powołana do życia spółka BASF Polska Sp. z o.o. (siedziba w Warszawie) ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, która prowadzi działalność handlową i produkcyjną. BASF Polska zatrudnia 210 pracowników, a obroty grupy BASF w Polsce w 2007 roku wyniosły 1,72 mld PLN.

Szczegóły na www.basf.pl