Barter SA - największa w kraju firma z rdzennie polskim kapitałem w branży LPG działająca w segmencie autogazu oraz butli gazowych – podpisała umowę nabycia segmentu działalności Lukoil Polska Sp. z o.o. związanego z LPG. Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozlewni gazu w Bydgoszczy, sieci stacji LPG oraz cystern do dystrybucji tego surowca umocni pozycję spółki Barter w regionie zachodniej Polski.

Barter SA corocznie importuje i wprowadza na polski rynek około 300 tys. ton gazu LPG, co stanowi 11-12% rynku krajowego. Na granicy wschodniej dysponuje jednym z największych terminali przeładunku gazu LPG.

Lukoil Polska Sp. z o.o. jest częścią koncernu Lukoil notowanego na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.

„Jestem przekonany, że przejęcie działalności tak znaczącego podmiotu jakim jest Lukoil wpłynie bardzo pozytywnie na wyniki naszej spółki. Zamierzamy nadal się rozwijać i brać czynny udział w konsolidacji sektora paliwowego w Polsce. Nie wykluczamy kolejnych przejęć i intensywnie monitorujemy rynek. Mam nadzieję, że będziemy mogli już wkrótce poinformować o kolejnych sukcesach w tym zakresie” – powiedział Dariusz Wit, wiceprezes zarządu Barter SA.

W 2007 roku obroty spółki wyniosły ponad 692 mln złotych. Dzięki szerokiej skali działalności Barter SA zatrudnia w całej Polsce ponad 400 osób. Są wśród nich pracownicy centrali, 3 oddziałów oraz ponad 100 stacji LPG należących do Barter SA.

BARTER SA jest firmą ze 100% udziałem kapitału polskiego, funkcjonującą na rynku gazu płynnego od 1999 roku. Podstawowym profilem działalności firmy jest import, sprzedaż i dystrybucja propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu. Gaz płynny importowany jest z najlepszych rafinerii Rosji i Europy Środkowej.

BARTER SA jest również jednym z kluczowych importerów węgla kamiennego, pochodzącego z Rosji i Kazachstanu. Z coraz większymi sukcesami zajmuje się również importem i dystrybucją nawozów i soli technicznej.

BARTER SA posiada własny terminal przeładunkowy w Sokółce, którego głównym zadaniem jest przeładunek, magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego, jak również węgla, cementu, drewna, nawozów mineralnych i soli technicznej. Terminal jest znakomicie przystosowany do przeładunku towarów z wagonów szerokotorowych do środków transportu kolejowego i samochodowego. Barter SA w 2005 roku otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący wymagania dwóch systemów: Zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001 i Zarządzania środowiskowego , zgodnego z normą ISO 14001. Wdrożone systemy są dla naszych Klientów gwarancją dbałości o jakość i dowodem troski o środowisko naturalne.

W 2006 roku BARTER został zakwalifikowany na 267 miejscu na liście 500 największych polskich firm w prestiżowym rankingu Polityki, osiągając przychód 653 mln PLN.

Źródło: www.bartergaz.pl