Jednostka badawczo-rozwojowa o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "BAROWENT" w Katowicach, utworzona zarządzeniem nr 6/Org/76 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "BAROWENT" w Katowicach, zmienionym zarządzeniem nr 19/Org/86 Ministra hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 20 marca 1986 r. i zarządzeniem nr 237/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu a dnia 23 grudnia 1991 r. zwana dalej "jenostką", podlega likwidacji. Termin zakończenia działalności operatywnej jednostki upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.
Przytoczono za "Polskim Instalatorem"

Komentarze

  • Pracownik barowentu

    Panie Leszku moja mama Grażyna Kosińska była pracownikiem Barowentu przez wiele wiele lat.

  • Poszukuję znajomych

    Nazywam się Leszek Różak jestem byłym pracownikiem OBR Barowent Katowice i poszukuję kontaktu z byłymi pracownikami tej placówki

  • Barowent reaktywacja

    Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej "PEG" S.A. w Czeladzi zakupiło linię produkcyjną wentylatorów, dokumentację, znak firmowy Barowentu. W tej chwili produkowane są wentylatory wysokiej jakości bazując na długoletnim doświadczeniu pracowników barowentu. Tak więc Barowent reaktywacja stało się faktem dokonanym. Kontakt (032)2652430 lub 0606775206