Wymiennik ciepła SUPERBLOK produkowany przez BARBOR został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem „Lider Nowych Technologii 2012”.

BARBOR: Wyróżnienie dla wymiennika SUPERBLOK
Informujemy, że firma BARBOR otrzymała tytuł „Lider Nowych Technologii 2012” za regeneracyjny wymiennik ciepła typu SUPERBLOK własnej produkcji.

Program "Lider Nowych Technologii" ma na celu wyłonienie i wyróżnienie firm wdrażających nowe technologie, promujących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i funkcjonalne.

O wymienniku SUPERBLOK
Regeneracyjny wymiennik ciepła typu SUPERBLOK składa się z dwóch kaset aluminiowych oraz systemu przepustnic zmieniających kierunek przepływu powietrza przez zbiorniki. Strumień ciepłego powietrza wywiewanego przepływa przez pierwszą z kaset, gdzie akumulowane jest ciepło, podczas gdy strumień zimnego powietrza zewnętrznego jest kierowany do drugiej kasety, w której odbiera ciepło zakumulowane w poprzednim cyklu. Kasety wymiennika posiadają szybko reagującą strukturę, co umożliwia zmianę kierunku przepływu powietrza w bardzo krótkich, cyklicznych odstępach czasu. Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza odbywa się za pomocą przepustnic napędzanych siłownikami. W porównaniu z rotacyjnymi wymiennikami ciepła prostokątny przekrój wymiennika zapewnia pełne wykorzystanie powierzchni przepływu powietrza. Wymienniki regeneracyjne uzyskują najwyższy poziom odzysku ciepła wynoszący do 95%, dzięki temu w większości przypadków nie jest potrzebne stosowanie dodatkowej nagrzewnicy.

SUPERBLOK

Wyróżnienie dla wymiennika obrotowego BARBOR
Źródło: BARBOR Sp. z o.o.