Kratki wyciągowe BAP kolor Aldes oferowane przez Alfred Moll z samoczynną ściśle określoną regulacją przepływu.

Kratka BAP kolor posiada element samoregulacyjny, który zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem ilości wyciąganego z pomieszczenia powietrza. Elementem tym jest silikonowy mieszek, który przy wzroście ilości przepływającego powietrza zwiększa swoją objętość i tym samym nie dopuszcza do nadmiernego wzrostu przepływu powietrza.
Kratki BAP kolor stosuje się w instalacji mechanicznej wywiewnej, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Kratki mogą mieć różne obudowy zewnętrzne i mogą być wyposażone w linkę umożliwiającą zmaksymalizowanie przepływu przez użytkownika.
Charakteryzuje je łatwy montaż, łatwe utrzymanie, niewielkie wymiary i waga. Ponadto nie jest wymagana żadna dodatkowa regulacja, a podczas pracy poziom szumów własnych jest niski.

Dane techniczne i inne informacje na stronie: http://www.alfredmoll.pl/?idb=1&it=71