W czasach szybkiego rozwoju gospodarczego wielu inżynierów zastanawia się, z którą branżą warto wiązać jest swoją przyszłość. Zarówno młodzi, rozpoczynający swoją karierę inżynierowie, jak i ci doświadczeni, chcący się rozwijać i osiągać coraz to wyższe szczyty.

Bank Danych o Inżynierach: Branże, z którymi warto wiązać przyszłość

Jaka branża jest najbardziej przyszłościowa w Polsce spytał w sondzie internetowej Bank Danych o Inżynierach. Przyszłościową określić można taką branżę, która prężnie się rozwija i budzi zainteresowanie inwestorów. Większa część inżynierów, bo aż 35,0%, wybrało energetykę. Wynika to z faktu, że branża ta w ostatnich latach cieszy się dużym wsparciem finansowym ze strony Unii Europejskiej. Do tego pojawia się coraz więcej zagranicznych inwestorów np. z Niemiec czy Węgier. Ich zainteresowanie przyszłą budową elektrowni biogazowych i rozbudową energetyki wiatrowej daje nadzieję na wiele nowych miejsc pracy.

Drugie i trzecie miejsce w sondzie zajmują budownictwo i nieruchomości (17,8%) oraz informatyka i telekomunikacja (16,5%). Z racji zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej rozwój infrastruktury nabrał niebywałego tempa. Faworytem jest tu budownictwo drogowe, związane z nowymi projektami autostrad, dróg krajowych, kolei oraz drugiej linii metra w Warszawie. Według rankingu prowadzonego przez Bank Danych o Inżynierach „Firma dla Inżyniera 2010” – jest to ranking promujący najbardziej atrakcyjnych pracodawców - w pierwszej dziesiątce znalazły się cztery firmy budowlane. Świadczyć to może o dobrej sytuacji tej gałęzi gospodarki. Dodatkowo planowane inwestycje w sektorze gazowniczym, energetycznym czy produkcyjnym (np. bloki energetyczne w Elektrowni Opole) pozwalają na ciągły rozwój.

Informatyka jest jedną z branż, której kryzys nie powinien dotknąć, wynika to z tego, iż technologia IT znajduje odzwierciedlenie w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Z badań Banku Danych o Inżynierach wynika, iż zapotrzebowanie na informatyków, programistów z doświadczeniem oraz znajomością minimum jednego języka obcego, nie maleje.

Dalsze miejsca w sondzie na temat najbardziej przyszłościowej branży zajmuje chemia, petrochemia i tworzywa sztuczne z ilością 11,7% głosów ankietowanych. Branże te dotkliwie odczuły kryzys, który spowodował restrukturyzacje zakładów pracy oraz pogorszenie się wyników firm z tego sektora. Sposobem na polepszenie sytuacji przedsiębiorstw może być analiza strategiczna obszarów i ich zasobów, które mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. Chodzi tu m.in. o innowację produktów i usług, modele biznesowe, kadrę pracowniczą oraz przepływ kapitału.

W sondzie dotyczącej przyszłościowych branż najsłabiej wypadły: elektronika (7,4%), maszyny, urządzenia, narzędzia (4,9%), motoryzacja (4,9%) oraz hutnictwo, metalurgia i branża metalowa (1,8%). Zatrudnienie w branży elektronicznej i maszynowej zmniejszyło się o 12%. Podstawowym kierunkiem działań, które odbudować mogą tę branżę jest współpraca małych przedsiębiorstw z dużymi koncernami. Również zwiększenie koncentracji na badania i rozwój oraz rozszerzenie i urozmaicenie kierunków kształcenia dla studentów, wiążących swą przyszłość z przemysłem elektronicznym.

Branża motoryzacyjna odnotowała ostatnio niewielkie straty. Związane jest to ze spadkiem sprzedaży. Powodem może być fakt, iż społeczeństwo, w większości przeznacza swoje środki finansowe na wydatki codzienne. Dodatkowo rozwojowi w branży motoryzacyjnej nie sprzyjają wciąż rosnące ceny paliw, olejów silnikowych, płatne przejazdy po autostradach, a także podatki od emisji spalin.

Sytuacja na rynku zmienia się o tyle szybko, że trafne wytypowanie branż, które okażą się hitem w kolejnych fazach gospodarczej i giełdowej koniunktury to zapewne marzenie każdego inżyniera. Nie jest to zadanie łatwe. Tym bardziej, gdy mamy do czynienia z gospodarką o dynamicznie zmieniającej się strukturze.

Źródło: Bank Danych o Inżynierach