Data rozpoczęcia
2006-05-25
Data zakończenia
2006-05-25

Wilno, Litwa

22 - 25 maja 2006
Temat ekspozycji: - Ochrona środowiska - zanieczyszczenie powietrza i jego ochrona - zanieczyszczenie wody i jej ochrona - zanieczyszczenie gleby i jej rekultywacja - ochrona przed hałasem - recykling odpadów - technika pomiarowa i kontrolna w ochronie środowiska
- Energia - technologie energetyczne - energetyka jądrowe - techniki oszczędzania energii - elektrotechnika - elektronika - ogrzewnictwo - chłodnictwo - wentylacja i klimatyzacja - systemy sanitarne - systemy instalacyjne - izolacje
- Badania i technologie - automatyzacja - robotyzacja - zakłady produkcyjne i materiały - wyposażenie do obróbki metali - systemy obróbki powierzchniowej - systemy regulacyjne i kontrolne - wyposażenie dla przemysłu drzewnego i leśnictwa - systemy wsparcia produkcji
- Narzędzia i systemy instrumenty i systemy laboratoryjne inżynieria kontrolna systemy regulacyjno-kontrolne Bezpieczeństwo pracy
więcej informacji: www.litexpo.lt