Balometr kompensacyjny wykorzystuje nowatorską metodę "zerową" pomiaru wydajności. Metoda ta polega na równoległym pomiarze ciśnienia oraz wydajności i stałym utrzymywaniu ciśnienia przed i za balometrem na poziomie "0". W balometrze wbudowano pomocniczy wentylator wymuszającego przepływ powietrza. Ilość pomocniczego powietrza ustalana jest w zależności od pomiaru różnicy ciśnień, statycznego w komorze balometru (spręż) do otoczenia. W celu niwelacji wpływu balometru na pomiar różnica tego ciśnienia musi wynosić 0.

Balometr DIFF do rekuperatorów
Balometr kompensacyjny DIFF to najnowszy produkt przeznaczony do precyzyjnego pomiaru wydajności "metodą zerową", głównie znajduje zastosowanie do precyzyjnego pomiaru wydajności rekuperatorów, która to powinna być tak dobrana aby zapewniała wymianę powietrza w pomieszczeniu w górnej granicy normy.

BalometrPodczas pomiaru wydajności wentylatora, poprzez tradycyjny anemometr z dzwonem pomiarowym, obracające się łopatki wpływają na przepływ powietrza poprzez profil wentylatora. Czasami jest to opisane jako "przeciwciśnienie" lub "oporność". Wpływ ten zależny jest od konkretnego rodzaju wentylatora, jego krzywej wydajności i szczegółów technicznych używanego anemometru. Różne kombinacje łopatek obracających się anemometrów i dzwonów (kapturów pomiarowych) wpływają inaczej na prędkości przepływu powietrza. Badania laboratoryjne wentylatorów w wielu krajach wykazały, że w przypadku korzystania z tego samego urządzenia pomiarowego, nie można użyć tego samego współczynnika korygującego dla każdego z wentylatorów a należałoby uwzględnić dla każdego z wentylatorów indywidualny współczynnik korekcyjny. Dalsze informacje znajdują się w Sprawozdaniu BSRIA. W związku z tego typu problemami pojawiło się urządzenie, które ze względu na zakres pomiarowy nadaje się do pomiarów niewielkich wydajności a szczególnie instalacji wentylacyjnych w których należy kompensować opór wywołany zastosowaniem miernika. Dodatkowy spręż w małych instalacjach wentylacyjnych zazwyczaj znacząco wpływa na charakterystykę całego układu wentylacyjnego.

Wykonanie balometru zgodne jest z następującymi normami:

1. PN-EN 12599 - Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. - F 3.4.1.2

2. PN-EN 14134 - Wentylacja budynków. Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań. (W normie tej określono niepewność pomiaru uwzględniającą zmiany strumienia objętości powietrza na skutek oporu przepływu powietrza poprzez urządzenie pomiarowe)
Specyfikacja

- Zakres pomiarowy: 10-400 m³/h, -15 ... +70ºC.
- Warunki pracy: -10 ... +50ºC, 0-95% RH, (bez kondensacji).
- Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 1 m³/h, 0,1 ºC.
- Rozdzielczość pomiaru zera: < 0,2 Pa
- Dokładność: ±3% wartości mierzonej ±1 m³/h, 1ºC.
- Zasilanie: 4x1,5 V AA-size NiMH akumulatory wraz z ładowarką.
- Żywotność baterii: 8 godz. pracy ciągłej @ 75 m³/h.
- Auto Power Off: po 10 minutach bezczynności
- Wymiary: 25 x 51 x Ø20cm
- Waga: 2,9 kg bez dzwonu