Program doboru zaworów Ballorex Venturi i Ballorex S

Program doboru zaworów odcinająco - regulujących Ballorex Venturi i Ballorex S firmy Broen. Wersja 1.4 zawiera wbudowany kalkulator umożliwiający wyznaczenie współczynnika Kv dowolnego zaworu na podstawie przepływu i wymaganej straty ciśnienia, a także liniowych oporów przepływu w rurociągach dowolnej cieczy o znanej gęstości i lepkości. W obliczeniach oporów przepływu wykorzystywana jest wbudowana baza przewodów: stalowych, miedzianych i z tworzywa sztucznego, możliwe jest również zdefiniowanie przez użytkownika przewodów własnych.
Program można pobrać po kliknięciu na link: Ballorex venturi calculation