Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny ma kolejnego partnera naukowego z zagranicy. Wczoraj w Kijowie została podpisana umowa o współpracy z Narodowym Technicznym Uniwersytetem Politechniką Kijowską.

Badanie systemów solarnych z Politechniką Kijowską
Projekty badawcze związane z technologiami wykorzystującymi OZE, zwłaszcza systemami solarnymi – to podstawowy obszar współdziałania planowany przez nowych partnerów.

Euro-Centrum, które wraz z polskimi instytucjami B+R prowadzi już kilka przedsięwzięć badawczych w tym zakresie, teraz chce włączyć w te działania uczelnię kijowską. Politechnika, największa wyższa szkoła techniczna na Ukrainie, specjalizuje się w energetyce i w ramach Instytutu Oszczędzania i Zarządzania Energią dysponuje specjalistycznym laboratorium ze sprzętem badawczym.

Oprócz współpracy w obszarze badawczym, nowi partnerzy będą wymieniać się umiejętnościami w zakresie animowania współpracy środowiska naukowego z biznesem. Politechnika Kijowska od kilku lat zarządza Parkiem Naukowym (Science Park “Kyivska Politechnika”) i teraz tworząc klaster wykorzysta doświadczenia Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych.

Współpraca z Kijowem będzie też szansą dla dotychczasowych partnerów biznesowych i naukowych Euro-Centrum. Raczkujący w obszarze OZE rynek ukraiński przeżywa obecnie czas gwałtownego rozkwitu i stanowi potencjał dla prężnie działających już w Polsce producentów zielonej energii oraz naukowców komercjalizujących wyniki swoich badań.


Źródło: ''