W pełni anonimowa ankieta dla branży chłodniczej. Tylko 9 kliknięć i gotowe!

Badanie koniunktury w branży chłodniczej w 2012
Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców prowadzi aktualnie w pełni anonimowe badanie odnośnie koniunktury w branży chłodnictwa.

Zapraszamy do wypełnienia!
Ankiety składają się z 8-9 pytań, a wybór odpowiedzi dokonuje się za pomocą kliknięcia.

Ze względu na 3 podstawowe segmenty rynku chłodniczego, KFCh podzieliło ankietę na 3 odrębne części:


Uwaga: Jeśli firma chłodnicza posiada wiele działów, proszona jest o wypełnienie tej części ankiety, która dotyczy działu dominującego, a jeśli żaden z działów nie dominuje to każdej z ankiet oddzielnie dla każdego z działów.

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!

Ankietę można wypełniać do 31.07.2012 r.

Źródło: Krajowe Forum Chłodnictwa