Program do wymiarowania gruntowych wymienników ciepła AWADUKT Thermo

AWADUKT Thermo
Program obliczeniowy AWADUKT Thermo, firmy REHAU stanowi proste w obsłudze narzędzie do wymiarowania gruntowych wymienników ciepła.
Program pozwala na obliczenie instalacji gruntowego wymiennika ciepła w zależności od następujących głównych parametrów: - kubatura budynku - budowa instalacji GWC - strefy klimatyczne - rodzaj gruntu - okres eksploatacji Parametry: Kubatura budynku Na tej podstawie można obliczyć strumień objętości powietrza prowadzony do rekuperatora lub pompy ciepła. • Budowa instalacji GWC W zależności od wielkości instalacji oraz możliwych warunków terenowych układ GWC AWADUKT Thermo możemy obliczyć w oparciu o trzy schematy budowy instalacji: -układ pierścieniowy z pojedynczym przewodem biegnącym wokół budynku -układ meandrowy z pojedynczym przewodem ułożonym w formie meandra -układ w formie Tichelmanna z pojedynczymi nitkami GWC biegnącymi równolegle obok siebie. • Strefy klimatyczne Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało podzielone na 5 regionów pogodowych. Poprzez wybór odpowiedniej strefy program automatycznie dobiera odpowiednią zewnętrzną temperaturę obliczeniową. Istnieje również możliwość wyboru strefy klimatycznej poprzez wybranie nazwy miasta z dostępnej listy. • Rodzaj gruntu W zależności od warunków geologicznych GWC może wykazywać różnice w sprawności termodynamicznej. Z tego powodu określenie i przyjęcie do obliczeń odpowiedniego typu gruntu jest tutaj kluczową sprawą. Program pozwala przeprowadzić obliczenia dla sześciu grup gruntów i dla wielu rodzajów gruntu. W zależności od dokonanego wyboru program obliczeniowy określa gęstość, przewodnictwo cieplne oraz współczynnik wyrównywania temperatury wybranego typu gruntu. Dodatkowo istnieje możliwość dokonania obliczeń GWC dla gruntu o określonych parametrach geotechnicznych, niedostępnych w katalogu programu. • Okres eksploatacji Program obliczeniowy pozwala na obliczenie pracy GWC w okresie całorocznym ze szczegółową analizą przebiegu temperatury na wylocie z instalacji. Istnieje również możliwość obliczenia sprawności instalacji w okresie letnim lub zimowym. Wyniki obliczeń • Najważniejsze wyniki symulacji są wyświetlane przez program na monitorze zarówno w postaci numerycznej, jak i w formie wykresu (profil temperatury rocznej), a następnie mogą zostać zapisane lub wydrukowane. • W zależności od opcji obliczeń wyświetlana jest minimalna długość instalacji lub minimalna temperatura wylotowa (w wariancie grzewczym) lub maksymalna temperatura wylotowa (w wariancie chłodzącym). • Szczegółowe informacje na temat obsługi i projektowania instalacji GWC za pomocą programu obliczeniowego uzyskacie Państwo na szkoleniach Akademia REHAU. Program obliczeniowy AWADUKT Thermo >>> pobierz plik