Pro-Vent ujednolica automatykę najmniejszych central wentylacyjnych swojej produkcji: Mistral 250 oraz Mistral Mini.

Automatyka mikroprocesorowa dla Mistral Mini i Mistral 250
Centrale typu Mistral Mini i Mistral 250 przystosowano do współpracy z automatyką mikroprocesorową, która umożliwia:
- zastosowania w tych centralach pełnej gamy regulatorów wydajności wentylacji (RC1, RC2, RC3, RC4, RM1, RM4),
- sterowanie centrali napięciem bezpiecznym 12V DC.

Dodatkowo, w zależności od możliwości zastosowanego regulatora, możliwe jest:
- sterowanie pracą dodatkowej nagrzewnicy wtórnej (elektrycznej, wodnej),
- sterowanie pracą przepustnicy GWC / czerpnia ścienna,
- sterowanie pracą przepustnicy BYPASSU,
- sterowanie pracą przepustnic strefowych, klap odcinających itd.

Ze względu na brak miejsca wewnątrz centrali, automatyka mikroprocesorowa (niskonapięciowa) montowana jest w dodatkowej obudowie izolacyjnej na zewnątrz centrali MISTRAL.


Źródło: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne