Dawniej napływ powietrza zapewniały nieszczelności okien i drzwi dzięki czemu systemy wentylacji grawitacyjnej mogły funkcjonować w sposób prawidłowy zapewniając wymianę powietrza w pomieszczeniach. Jednak napływ powietrza przez nieszczelności był niekontrolowany co powodowało duże straty ciepła i wysokie wydatki na ogrzewanie.
Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się wzrostem szczelności stolarki, co obniża koszty ogrzewania ale ogranicza napływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Wyraźnie pogarsza się przez to mikroklimat w budynkach mieszkalnych.
Dbając o zdrowy mikroklimat musimy zapewnić napływ świeżego powietrza do wnętrza. Obecnie odbywa się to przez celowe rozszczelnianie okien, nawiewniki, bądź systemy wentylacji mechanicznej. Ale chcemy też, aby dom był energooszczędny i tani w eksploatacji. Niestety podczas zimy nawet najlepsza izolacja nie uchroni całkowicie przed stratami ciepła. Przenika ono przez przegrody (ściany, okna, dach, podłogę), ale najwięcej ciepła - aż 35%, zostaje wyprowadzone przez ciągi wentylacyjne.


W systemie wentylacji grawitacyjnej świeże powietrze napływa przez nawiewniki do pomieszczenia dzięki różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem. Różnica ciśnień zależy od różnicy temperatur oraz siły podmuchu wiatru.
W okresie zimowym oraz w czasie wietrznej pogody przez ten sam otwór w nawiewniku tradycyjnym przepływa kilkakrotnie więcej powietrza niż w normalnych warunkach. Powoduje to napływ zimnego powietrza w ilości przekraczającej nawet kilkakrotnie zalecane wartości, doprowadzając do wyziębienia pomieszczenia.

Automatyczny nawiewnik V40P
zastosowany w oknach dachowych FAKRO niezależnie od różnicy ciśnień oraz wielkości podmuchu wiatru, wpuszcza do pomieszczenia zawsze te samą, optymalną ilość powietrza. Chroni przed wychłodzeniem pomieszczenia, co wydatnie zmniejsza koszty ogrzewania. Automatyczny nawiewnik V40P w oknach dachowych FAKRO to zdrowy mikroklimat oraz oszczędność energii cieplnej.

Zasada działania nawiewnika V40P
Wydajność nawiewnika V40P wzrasta wraz ze wzrostem różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, aż do osiągnięcia wartości optymalnej. Przy dalszym wzroście różnicy ciśnień wielkość przepływu powietrza utrzymywana jest na stałym poziomie. Sprężysta przesłona pneumatyczna w nawiewniku odchyla się zmniejszając powierzchnię przekroju kanału, ograniczając ilość przepływającego powietrza. Taka sytuacja występuje np. przy nagłych podmuchach wiatru oraz w okresie zimowym.
Źródło: www.fakro.pl