Data rozpoczęcia
2001-03-05
Data zakończenia
2001-03-31

27-30.03 Warszawa


Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel. (022)8740150, 8638252; fax (022)8740149

jednostka
przelicznik

nazwa angielska
nazwa polska
oznaczenie

jednostki długości

mile
mila
mi
1 mila = 1760 yd = 1,60934 km

yard
jard
yd
1 yd = 3 ft = 914,4 mm

foot
stopa
ft
1 ft = 12 in = 304,8 mm

inch
cal
in
1 in = 25,4 mm

jednostki powierzchni

square mile
mila kwadratowa
sqmi
1 sqmi = 640 ac = 2,58999 m²

acre
akr
ac
1 ac = 4840 sqyd = 4046,86 m²

square yard
akr
sqyd
1 sqyd = 9 sqft = 0,836127 m²

square foot
stopa kwadratowa
sqft
1 ft2 = 144 sqin = 929,030 m²

square inch
cal kwadratowy
sqin
sqin = 645,16 m²

jednostki objętości

ton register
tona rejestrowa
ton reg
1 ton reg = 2,83168 m²

cubic yard
jard sześcienny
cuyd
1 m² = 0,764555 m²

cubic foot
stopa sześcienna
cuft
1 m² = 28,3169 m²

cubic inch
cal sześcienny
cuin
1 m² = 16,3871 m²

gallon (UK)
galon (UK)
gal (UK)
1 gal (UK) = 4,54609 m²

fluid ounce (UK)
uncja cieczy (UK)
fl oz (UK)
1 fl oz (UK) = 28,8 m²

barrel
baryłka
bbl
1 bbl = 158,987 m²

fluid gallon (US)
galon cieczy (US)
gal liq (US)
1 gal liq (US) = 3,78541 m²

fluid ounce (US)
uncja cieczy (US)
fl oz (US)
1 fl oz (US) = 29,574 m²

jednostki masy

long ton
tona (UK)
ton (UK)
1 ton (UK) = 2240 lb = 1,010 Mg

short ton
tona (US)
ton (US)
1 ton (US) = 2000 lb = 0,907185 Mg

pound
funt
lb
1 lb = 0,453592 kg

ounce
uncja
oz
1 oz = 28,3495 g

jednostki gęstości

pound per cubic foot
funt na stopę sześcienną
lb/cuft
1 lb/cuft = 16,0185 kg/m²

ounce per cubic foot
uncja na stopę sześcienną
oz/cu ft
1 oz/cuft = 1,00116 kg/m²

long ton per cubic yard
tona długa na jard sześcienny
ton/cuyard (UK)
1 ton/cuyd (UK) = 1328,94 kg/m²

pound per fluid gallon (UK)
funt na galon cieczy (UK)
lb/gal liq (UK)
1 lb/gal liq (UK) = 99,7763 kg/m²

pound per fluid gallon (US)
funt na galon cieczy (US)
lb/gal liq (US)
1 lb/gal liq (US) = 119,826 kg/m²

jednostki prędkosci

foot per second
stopa na sekundę
ft/s
1 ft/s = 0,3048 m/s

mile per hour
mila na godzinę
mi/h
1 mi/h = 1,60934 km/h

jednostki przyspieszenia

foot per square second
stopa na kwadrat sekundy
ft/sqs
1 ft/sqs = 0,3048 m/m²

jednostki siły

long ton force
tona długa siły (UK)
tonf (UK)
1 tonf (UK) = 9964,02 N

short ton force
tona krótka siły (US)
tonf (US)
1 tonf (US) = 8896,44 N

pound force
funt siły
lbf
1 lbf = 4,44822 N

ounce force
uncja siły
ozf
1 ozf = 0,278014 N

jednostki ciężaru właściwego

pound force per cubic foot
funt siły na stopę sześcienną
lbf/cuft
1 lbf/cuft = 157,087 N/m3

jednostki ciśnienia

pound force per square inch
funt siły na cal kwadratowy
psi (lbf/sqin)
1 psi = 6894,76 Pa

pound force per square foot
funt siły na stopę kwadratową
lbf/sqft
1 lbf/sqft = 47,88 Pa

ounce force per square inch
uncja siły na cal kwadratowy
ozf/sqin
1 ozf/sqin = 430,992 Pa

foot of water thread
stopa słupa wody
ft H2O
1 ft H2O = 2989,07 Pa

inch of water thread
cal słupa wody
in H2O
1in H2O = 249,089 Pa

inch of merkury thread
cal słupa rtęci
in Hg
1 in Hg = 3386,39 Pa

jednostki energii

pound force · foot
funt siły · stopa
lbf·ft
1 lbf·ft = 1,35582 J

British thermal unit
brytyjska jednostka cieplna
Btu
1 Btu = 1055,06 J

jednostki mocy

pound force·foot per second
funt siły · stopa na sekundę
lbf·ft/s
1 lbf·ft/s = 1,35582 W

horse power
koń mechaniczny
hp
1 hp = 745,700 W

Btu per second
Btu na sekundę
Btu/s
1 Btu/s = 1055,06 W

Btu per hour
Btu na godzinę
Btu/h
1 Btu/h = 0,29306 W

jednostki ciepła właściwego

Btu per pound · degree Fahrenheit
Btu na funt i stopień Fahrenheita
Btu/(lb·°F)
1 Btu/(lb·°F) = 4,1868

jednostki przewodności cieplnej

Btu per hour · foot ´ degree Fahrenheit
Btu na godzinę · stopę i stopień Fahrenheita
Btu/(h·ft·°F)
1 Btu/(h·ft·°F) = 1,73073 W/(m·K)

Btu per second · foot ´ degree Fahrenheit
Btu na sekundę · stopę i stopień Fahrenheita
Btu/(s·ft·°F)
Btu/(s·ft·°F) = 6,230964 kW/(m·K)

jednostki współczynnika wymiany cieplnej

Btu per hour · square foot · degree Fahrenheit
Btu na godzinę · stopę kwadrat. i stopień Fahrenheit
Btu/(h·sqft·°F)
Btu/(h·sqft·°F) = 5,67826 W/(m²·K)

Warunki pracy
Odwadniacz zalecany
Odwadniacz możliwy do wykorzystania
Współczynnik bezpieczeństwa

Kotły parowe

Typowe
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
Odwadniacz pływakowo - termostatyczny
1,5:1

Para przegrzana
Odwadniacz dzwonowy z zaworem bezpieczeństwa
Odwadniacz przeponowy
Rozruch pod obciążeniem

Magistrale parowe i przewody rozprawadzające

Zabezpieczone przed zamarzaniem
Odwadniacz dzwonowy (gdy ciśnienie jest zmienne to z zaworem bezpieczeństwa)
Odwadniacz pływakowo - termostatyczny
2:1; 3:1 - na końcu magistrali, przed zaworem lub na linach rozprowadzających

Nie zabezpieczone przed zamarzaniem
Odwadniacz dzwonowy
Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny
jak powyżej

Separatory pary

Typowe
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
Automatyczny kontroler kondensatu
3:1

Dokładność 90% i mniejsza
Automatyczny kontroler kondensatu
-
3:1

Instalacje ogrzewania towarzyszącego

Typowe
Odwadniacz dzwonowy
Odwadniacz termostatyczny lub termodynamiczny
2:1

Wymienniki ciepła i podgrzewacze powietrza

Ciśnienie stałe
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
Odwadniacz pływakowo - termostatyczny
3:1

Ciśnienie zmienne - 0 do 100kPa nadcisnienia
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
2:1przy zmienności 3 kPa

Ciśnienie zmienne - 0 do 200kPa nadcisnienia
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
2:1przy zmienności 12 kPa

Ciśnienie zmienne - powyżej 200kPa nadcisnienia
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
3:1przy maksymalnej zmienności 3 kPa

Ożebrowane radiatory i wężownice

Ciśnienie stałe
Odwadniacz dzwonowy
Odwadniacz termostatyczny
2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania

Ciśnienie zmienne
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
Odwadniacz dzwonowy
2:1; 3:1dla szybkiego podgrzewania

Podgrzewacze powietrza

Ciśnienie stałe
Odwadniacz dzwonowy
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
2:1

Ciśnienie zmienne
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
3:1

Parowe urządzenia absorpcyjne

Typowe
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
Odwadniacz dzwonowy z zewętrznym odpowietrznikiem
2:1

Wymienniki płaszczowo-rurowe

Ciśnienie stałe
Odwadniacz dzwonowy
Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo - termostatyczny
2:1

Ciśnienie zmienne
Odwadniacz pływakowo-termostatyczny
Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz dzwonowy z odpowietrzeniem termicznym (jesli
ciśnienie jest > 2 bar to odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy)
do 1 bar - 2:1 przy zmienności 3kPa;
1do 2 - 2:1 przy zmiennosci 12 kPa;
od 2 bar - 3:1

Wyparki jedno- i wielostopniowe

Typowe
Automatyczny kontroler kondensatu
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy lub odwadniacz
pływakowo-termostatyczny
2:1 gdy przepływ przekracza 22500 kg/h należy przyjąć 3:1

Kadzie

Odwodnienie grawitacyjne
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
Odwadniacz pływakowo - termostatyczny lub termostatyczny
3:1

Odwodnienie zasyfonowane
Automatyczny kontroler kondensatu
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
3:1

Suszarki obrotowe

Typowo
Automatyczny kontroler kondensatu
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
3:1dla automatycznego kontrolera kondensatu
8:1 dla odwadniacza dzwonowego przy stałym
ciśnieniu
10:1 dla odwadniacza dzwonowego przy zmiennym ciśnieniu

Rozprężacze

Typowo
Odwadniacz dzwonowy - powiększony otwór odpowietrzajacy
Automatyczny kontroler kondensatu lub odwadniacz pływakowo - termostatyczny
3:1