Dwutlenek węgla (CO2), choć jest niezbędnym elementem przyrody, może być bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. Firma LARS wprowadziła do sprzedaży specjalne urządzenie – AURATON MG106 CO2 MONITOR – które umożliwia monitorowanie poziomu CO2 w otoczeniu.

AURATON MG106 CO2 MONITOR - powietrze pod specjalnym nadzorem
AURATON MG106 CO2 MONITOR to nowość w ofercie firmy LARS. Jest nowoczesnym przenośnym urządzeniem, służącym do monitorowania poziomu CO2 oraz temperatury w otoczeniu.
Zaawansowany technologicznie AURATON MG106 CO2 MONITOR wyposażony został w specjalne czujniki, dzięki którym możliwe jest dokładne określenie stężenia CO2. Gdy w pomieszczeniu przekroczony zostanie ustawiony wcześniej, dopuszczalny poziom dwutlenku węgla, wówczas włączy się alarm dźwiękowy. Dodatkowo urządzenie pozwala na sprawdzanie minimalnego i maksymalnego stężenia CO2 od ostatniego załączenia oraz kontrolę poziomu CO2 i temperatury powietrza z ostatnich 24 godzin w odstępach co 30 minut (48 pomiarów na dobę).
AURATON MG106 CO2 MONITOR posiada duży i czytelny wyświetlacz oraz wygodną klawiaturę. Dzięki temu jest łatwy w obsłudze i programowaniu. Może być zasilany zarówno za pomocą przewodu z sieci, jak i na baterie. Jest urządzeniem przenośnym, dlatego też pomiarów dokonywać można w różnych pomieszczeniach.


AURATON MG106 CO2 MONITOR można zastosować wszędzie w mieszkaniach oraz budownictwie indywidualnym dla utrzymania zdrowego klimatu w pokojach dziennych czy sypialniach. Wykorzystywany także w szkołach, biurach, salach konferencyjnych, halach wystawowych, ogrodnictwie, hodowli zwierząt i przemyśle. w budynkach użyteczności publicznej, biurach i obiektach przemysłowych. To niezwykle funkcjonalne urządzenie, dzięki któremu przebywanie w pomieszczeniach potencjalnie zagrożonych wzrostem CO2, staje się bardziej bezpieczne i komfortowe.

Zalety AURATON MG106 CO2 MONITOR:
• Dokładny pomiar zawartości CO2 w powietrzu
• Duży i czytelny wyświetlacz
• Łatwa obsługa
• Alarm dźwiękowy
• Pomiar temperatury powietrza
>>dane techniczne

Dwutlenek węgla CO2
Dwutlenek węgla (CO2) jest jednym z naturalnych składników powietrza, którym na co dzień oddychamy. W powietrzu zawietrznym gaz ten występuje w ilości do ok. 0,04% objętościowo (400 ppm). W takim stężeniu nie jest szkodliwy ani trujący. Co więcej, obecność dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze w ogóle jest niezwykle ważna dla właściwego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Wpływa m.in. na poziom odczynu krwi i szybkość pracy serca u człowieka. Jest również niezbędny w procesie fotosyntezy roślin, podczas którego produkowany jest tlen. Dwutlenek węgla (CO2) powstaje w wyniku wielu zróżnicowanych procesów, m.in. oddychania organizmów żywych, fermentacji, butwienia i gnicia substancji organicznych, erupcji wulkanów, spalania substancji stałych, płynnych i gazowych, a także palenia tytoniu itp. Wydzielanie CO2 jest ponadto związane z działalnością różnych segmentów przemysłu.

CO2 a organizm człowieka
Na co dzień oddychamy zarówno powietrzem atmosferycznym (zewnętrznym), jak i tym wewnątrz budynków i pomieszczeń, w których przebywamy. W każdym z tych środowisk występuje dwutlenek węgla (CO2), choć jego poziom, a tym samym wpływ na organizm i kondycję, jest różny. Dorosły człowiek, wykonując lekką pracę biurową, wydycha przeciętnie 19-24 l dwutlenku węgla w ciągu godziny (200ml na minutę). Natomiast podczas wzmożonego wysiłku fizycznego ilość ta wzrasta nawet do 70 l na godzinę. Dlatego też w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają lub pracują ludzie, stężenie dwutlenku (CO2) węgla może być nawet kilkukrotnie wyższe niż w powietrzu zewnętrznym.

Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnątrz pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie, określają normy i zalecenia europejskie, amerykańskie (ASHARE) oraz te sformułowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Przyjęty poziom to 1000 ppm (0,1%), czyli wymóg minimum higienicznego. Polskie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998), dotyczące dopuszczalnych stężeń i natężeń szkodliwych czynników w środowisku pracy, określa ponadto pojęcia najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) oraz najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) dwutlenku węgla. Według tego rozporządzenia, maksymalna wartość NDS nie powinna przekraczać 9000 mg/m3 (ok. 5000 ppm), a NDSCh – 27 000 mg/m3 (ok. 15 000 ppm).


Kontrola poziomu CO2 to podstawa
Zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w przestrzeniach zamkniętych i/lub niewystarczająco wentylowanych (np. mieszkania, biura, obiekty użyteczności publicznej) może więc okazać się tragiczne w skutkach dla osób w nich przebywających. Poważne zagrożenie może powstawać również wszędzie tam, gdzie CO2 wydziela się jako efekt uboczny procesu produkcyjnego (np. w browarach, winiarniach, kopalniach, szklarniach i in.). Niezwykle istotne jest zatem dokładne określanie i stałe kontrolowanie poziomu dwutlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach, w których istnieje duże prawdopodobieństwo jego wzrostu. Do tego celu służą specjalne urządzenia monitorujące i pomiarowe – m.in. nowy AURATON MG106 CO2 MONITOR firmy LARS.


Źródło: LARS