Restauracje hoteli Pod Orłem i City jako pierwsze w Bydgoszczy uzyskały wyróżnienia za troskę o dobrą jakość powietrza


Bydgoszcz, 17 maja 2002 r. - Sale Kolumnowa i Malinowa w Hotelu Pod Orłem oraz restauracja i bar hotelu City w Bydgoszczy zapewniają swoim gościom możliwość przebywania w przyjemnej i zdrowej atmosferze - wynika z opinii ekspertów akcji "AURA - lokal z dobrą atmosferą". Celem akcji jest promowanie troski o zapewnienie w lokalach gastronomicznych
i hotelach dobrej wentylacji i klimatyzacji. Akcję prowadzi pięć stowarzyszeń z branży gastronomicznej i instalatorskiej.
Zła wentylacja powoduje, że w powietrzu rośnie zawartość tlenku i dwutlenku węgla, pyłów, mikroorganizmów, pary wodnej i zapachów, a zmniejsza się ilość tlenu. Dorosła osoba wdycha max 8-9 m³ powietrza na godzinę. Wydychane powietrze ma wysoką temperaturę -35oC, dużą wilgotność 95% i aż 4% dwutlenku węgla, czyli 130 razy więcej niż powietrze zewnętrzne. Jakość powietrza jeszcze bardziej pogarsza palenie tytoniu. Jeden spalany papieros wytwarza ok. 70 mg tlenku węgla. Aby tylko ten jeden papieros „rozcieńczyć” w świeżym powietrzu potrzeba dostarczyć go aż 12,5 m³. Na tym tle 30 m³/h świeżego powietrza na osobę - minimalna ilość wymagana przez organizatorów akcji „Aura - lokal z dobrą atmosferą” - nie wydaje się wygórowanym wymaganiem. Jednak większość polskich restauracji nie spełnia nawet tej normy.
Z ogólnopolskich badań prowadzonych przez SMG/KRC wynika, że 55% badanych narzeka na duszne, zadymione i nieświeże powietrze w lokalach gastronomicznych. Dla 36% uciążliwy jest też brak klimatyzacji. Można więc założyć, że ponad połowa klientów ma zastrzeżenia do jakości powietrza w polskich lokalach gastronomicznych.
Obecna wentylacja i klimatyzacja Hotelu „Pod Orłem” była zakładana w 1998 r. w sali Kolumnowej i rok później w sali Malinowej. Łączny koszt instalacji wyniósł ok. 150 tys. zł. Salę Kolumnową zmodernizowano tanio i bez ingerencji w wystrój, wykorzystując istniejące kanały. W lepszej atmosferze bawili się już goście zabawy sylwestrowej 98/99.
Pomysł unowocześnienia wentylacji i zainstalowania klimatyzacji w Hotelu „Pod Orłem” stał się w pewnym momencie koniecznością, a spowodowany był chęcią utrzymania wysokiego standardu, zapewnienia gościom komfortu i przyjemnej atmosfery w lokalu - mówi Jerzy Feit, kierownik techniczny Hotelu „Pod Orłem”. Hotel działa w sieci Orbis, a jego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o.
Poza brakiem odpowiednich środków na inwestycje, największym problemem był zabytkowy charakter budynku. Od 1974 r. obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Instalacja nie mogła naruszyć secesyjnego charakteru wnętrz i eleganckiego wystroju. Inwestor zdecydował się na zainstalowanie dwóch japońskich klimatyzatorów kanałowych Mitsubishi Electric, które mogą grzać lub chłodzić nawiewane powietrze oraz rekuperatora, który odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego.
Pięciostopniowy regulator umożliwia dostosowanie wydajności wentylacji do liczby gości na sali. Żaluzje kratek nawiewu powietrza są ustawione w taki sposób, że smakowanie wykwintnych potraw na sali Kolumnowej nie powinno zakłócać wrażenie wiatru lub przeciągu.
Prowadzone w ostatnich latach modernizacje w Hotelu „Pod Orłem” obejmowały też wentylację i klimatyzację sali Malinowej i sali Myśliwskiej (urządzenia Fujitsu) oraz sali konferencyjnej (centrala nawiewno-wywiewna VTS Clima). Wykonawcą większości modernizacji była bydgoska spółka Ekoklimax-Projekt.
Dużo łatwiejsze zadanie mieli instalatorzy wentylacji i klimatyzacji w hotelu City. Instalacje zakładano w 1991 r. w nowobudowanym obiekcie. Austriacki inwestor zdecydował się wówczas na urządzenia niemieckiej firmy Wolf. Centrale nawiewno-wywiewne, agregaty chłodnicze, nagrzewnice, filtry i szafy sterownicze zajęły całe piąte piętro hotelu. System posiada też odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.
Trudno dziś sobie wyobrazić nowoczesny hotel bez dobrej wentylacji. Odpowiednia atmosfera na tym poziomie to standard. Zaduch lub zbyt wysoka temperatura nie powinny zakłócać organizowanych u nas sympozjów, narad biznesowych i różnych uroczystości rodzinnych - mówi Jerzy Burzych, kierownik techniczny hotelu City.
Hall z barem wentyluje centrala o wydajności 3800 m³/h. Sam bar na 30 osób wentyluje dodatkowo centrala o wydajności nawiewu 3500 m³/h. Restaurację, w której może gościć do 150 osób, i dwie sale konferencyjne wentyluje centrala o wydajności niemal 12.000 m³/h. Dodatkowo na środku sali zamocowano dwa klimatyzatory.
Certyfikaty programu „Aura - lokal z dobrą atmosferą” są nadawane od grudnia ubiegłego roku. Dotychczas otrzymały je cztery restauracje z Krakowa, Poznania, Wrocławia i Białegostoku oraz hotel Francuski z Krakowa. Programowi patronują: Polska Izba Gospodarcza Restauratorów
i Hotelarzy, Wielkopolska Izba Gastronomii, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych. Partnerem programu jest wortal internetowy www.wentylacja.com.pl.
Restauratorzy i hotelarze zainteresowani skorzystaniem z pomocy programu „Aura - lokal
z dobrą atmosferą”
uzyskują dostęp do projektantów oraz firm współpracujących z programem: Halton, PM-Luft Lewaco, Trane Polska, VBW Clima Engineering, Ventra Clima, VTS Clima,
i Wolf - Technika Grzewcza. Sprzęt wentylacyjny kupowany w ramach programu jest od 7 do 20% tańszy od cen katalogowych. Lokale, które już dziś posiadają dobre systemy wentylacyjne mogą ubiegać się o certyfikat programu „Aura - lokal z dobrą atmosferą” i specjalne oznakowanie.

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Godewski, Gravis PR
tel. (22) 552 70 86, 0605 439 458
fax (22) 828 83 20
e-mail: andrzej_godewski@wunderman.com

internet: www.aura.wentylacja.com.pl