www.aura.wentylacja.com.pl

informacji udziela:
Andrzej Godewski
Gravis PR - agencja wspierająca koalicję na rzecz poprawy jakości powietrza
tel. (022) 552 70 86
tel. kom. 0605 43 94 58
fax (022) 828 83 20
e-mail: gravis@wunderman.com
internet: www.aura.wentylacja.com.pl
AURA - program PR realizowany w Polsce od stycznia 2001 roku w celu poprawy jakości powietrza w lokalach gastronomicznych i hotelach, a dzięki temu poprawy komfortu przebywania w tych miejscach osobom palącym i niepalącym.
W ramach programu powstała koalicja najważniejszych polskich stowarzyszeń z branży gastronomicznej i instalatorskiej. W skład koalicji wchodzą dwa stowarzyszenia właścicieli restauracji (jedno ogólnopolskie i jedno regionalne), ogólnopolskie stowarzyszenie hoteli, ogólnopolskie stowarzyszenie producentów i instalatorów sprzętu do wentylacji i klimatyzacji oraz ogólnopolskie stowarzyszenie inżynierów i techników sanitarnych.
W pierwszym etapie program ma zwrócić uwagę właścicieli lokali gastronomicznych i hoteli na wpływ jakości powietrza (ulotki i prezentacje, artykuły w prasie branżowej) na opinie klientów i wyniki finansowe. Prezentujemy wyniki badań opinii klientów oraz wyniki podobnych programów zagranicą (Słowacja, Wielka Brytania). Przygotowujemy się do przeprowadzenia testów w wybranych lokalach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk). Chcemy sprawdzić czy poprawa jakości powietrza będzie miała wpływ na ich wyniki finansowe.
Właściciele lokali gastronomicznych i hoteli mogą skorzystać z pomocy współpracujących z koalicją ekspertów od wentylacji i klimatyzacji.
Bodźcem do rozpoczęcia realizacji programu w Polsce było zaostrzenie od stycznia 2001 roku przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowe regulacja zakazują palenia tytoniu w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych "poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami", natomiast w lokalach z przynajmniej dwiema izbami - poza "pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi". Ustawa nie określa jednak jak powinno wyglądać "odpowiednio przystosowane miejsce".
Inne informacje:
Klient w dobrej atmosferze