Ukazała się kolejna wersja programu Audytor OZC. Główną zmianą jest wprowadzenie obliczania świadectw energetycznych dla budynków wyposażonych w instalację chłodzenia.

Audytor OZC 4.7Pro
W nowej wersji programu Audytor OZC 4.7Pro obliczanie zapotrzebowania na energię do chłodzenia nie wiąże się z koniecznością wprowadzania zbyt wielu dodatkowych danych. Większość informacji dotyczących chłodzenia wprowadza się w zakładce Dane ogólne/Świadectwa/Chłodzenie (rys. 1). W przypadku bardziej skomplikowanych systemów dane te można następnie modyfikować na poziomie stref budynku bądź grup pomieszczeń. Poza tym do programu należy wprowadzić również przegrody budowlane pomiędzy pomieszczeniami chłodzonymi i niechłodzonymi mimo, że niektóre z nich mogą być pominięte w przypadku obliczeń bez chłodzenia.

Szczególnie komfortową sytuację mają projektanci, dysponujący plikiem z danymi nt. budynku, który powstał w celu obliczenia obciążenia cieplnego (projekt) lub sezonowego zapotrzebowania na ciepło (audyt). Wtedy program może wykorzystać wprowadzone wcześniej informacje nt. geometrii budynku oraz właściwości cieplnych przegród budowlanych. W tej sytuacji uzupełnienie danych, potrzebnych do sporządzenia świadectwa energetycznego, w większości przypadków nie powinno zająć więcej niż ok. 15 minut.
W Polsce bardzo rzadko występuje chłodzenie ciągłe. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zdefiniowanie harmonogramu pracy instalacji chłodzenia. Program Audytor OZC 4.7Pro umożliwia wprowadzania harmonogramów w układzie jednodniowym, tygodniowym i miesięcznym (rys. 2).Program Audytor OZC umożliwia szczegółową analizę obliczeń w formie tabelarycznej i graficznej (rys. 3).
Poza tym w wersji 4.7Pro rozbudowano znacznie możliwość określania wewnętrznych zysków ciepła. Oprócz uproszczonej metody, podanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [2] można wybrać metodę szczegółową, uwzględniającą ilość osób i urządzeń, lub metodę wg normy PN-B-02025 [1] (rys. 4). Norma ta jest co prawda wycofana, ale stanowi element wiedzy technicznej.
Rys. 4. Wybór sposobu określania wewnętrznych zysków ciepła
Aktualizacja programu jest bezpłatna dla posiadaczy licencji na Audytor 4.5Pro lub 4.6Pro.
W związku z wprowadzeniem nowej wersji programu, w całym kraju prowadzone są szkolenia nt. jego obsługi z naciskiem na nowe funkcje. Szkolenia te odbywają się w formie prezentacyjnej lub warsztatowej. Terminy szkoleń są zamieszczane na bieżąco na stronie www.sankom.pl.

Literatura
1. PN-B-02025:2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201, poz. 1240).Źródło: Materiały firmy Sankom


Źródło: ''