Fundacja Poszanowania Energii FPE przyjmuje wstępne zgłoszenia na kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień Audytora Efektywności Energetycznej.

Audytor Efektywności Energetycznej - kursy na uprawnienia
Fundacja Poszanowania Energii
Fundacja Poszanowania Energii
przyjmuje

WSTĘPNE ZGŁOSZENIA

na kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień
AUDYTORA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. nr 94, poz. 551) Fundacja Poszanowania Energii przystąpiła do organizacji kursów szkoleniowych dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień AUDYTORA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ wprowadzonych w ww ustawie.

Kursy będą obejmować wykłady i ćwiczenia i kończyć się będą wykonaniem pracy końcowej w formie audytu efektywności energetycznej.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i pomoce do opracowania audytów.

Świadectwo ukończenia kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu na audytora efektywności energetycznej przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły magisterskie studia wyższe w zakresie technicznym.

Planuje się, że najbliższy kurs odbędzie się w Warszawie w okresie miesięcy październik-listopad przez kilka weekendów (od piątku do niedzieli).

Szczegółowe informacje wraz z wysokością opłat podane zostaną po wydaniu przez Ministra Gospodarki rozporządzeń wykonawczych do ustawy (w sprawie szkoleń, egzaminów i audytów). Członkowie ZAE będą przyjmowani na preferencyjnych warunkach finansowych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do Fundacji wstępnego zgłoszenia

Fundacja Poszanowania Energii jest od 18 lat organizatorem szkoleń przygotowujących do wykonywania audytów energetycznych (ponad 120 kursów, ponad 3000 uczestników), dysponuje zespołem wykładowców o wysokich kwalifikacjach, wydaje poradniki, podręczniki i materiały szkoleniowe, ma największe w kraju doświadczenie w tych szkoleniach i jest przygotowana do zorganizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie audytów efektywności energetycznej.
Źródło: Fundacja Poszanowania Energii