AUDYTING ENERGETYCZNY
UWAGA: Nakład książki wyczerpany
Książkę zastapiło nowe, poszerzone wydanie z 2004 r. pt. "Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska"
Autor: J. Górzyński
Wydawca: Ośrodek Szkoleniowy Narodowej Agencji Poszanowania Energii
Stron: 478

Książka stanowi niezbędny materiał podręczny dla osób zajmujących się audytingiem energetycznym. Może być także wykorzystana przez wszystkich specjalistów zajmujących się gospodarką energetyczną.

Na ponad 400 stronach książki omówiono następujące tematy:
- metodyka wykonywania audytingu energetycznego;
- analiza opłacalności przedsięwzięć usprawniających;
- budynki przemysłowe;
- obliczenia cieplne;
- metody diagnostyki energetycznej;
- metody termorenowacji;
- przedsięwzięcia usprawniające użytkowanie energii;
- określanie możliwych oszczędności;
- wielkości nakładów i analiza opłacalności;
- przykłady praktyczne;
- kotły grzewcze i przemysłowe;
- przemysłowe sieci cieplne.

Zawarte w niej metody oceny i usprawnień mogą być w pełni wykorzystane także przygotowania przedsięwzięć modernizacyjnych poza przemysłem np. dotyczących obiektów i budynków użyteczności publicznej, handlu, usług itd.


Źródło: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Komentarze