Program oszczędności zainicjowany przez Zarząd Atrium European Real Estate to kolejny krok na drodze do realizacji strategii firmy, do której ochrona środowiska i edukacja ekologiczna zostały wpisane w ubiegłym roku. Celem programu jest ograniczenie niekorzystnego wpływu centrów handlowych na klimat poprzez redukcję zużycia prądu, gazu i wody oraz zmniejszenie częstotliwości wywozu odpadów w każdym obiekcie. Dzięki konkretnym działaniom firma planuje zaoszczędzić na eksploatacji mediów 20 proc. w skali roku.„Wdrożenie programu oszczędności to kolejny krok w kierunku zwiększenia odpowiedzialności firmy za stan środowiska w miejscach, w których funkcjonujemy. W październiku ubiegłego roku zainaugurowaliśmy edukacyjny program „Centrum z Klimatem” – pierwszy długofalowy projekt ekologiczny w Polsce powstały z myślą o sieci centrów handlowych. Jego podstawą jest tzw. „mała” ekologia, czyli przekonanie, że każdy z nas – klientów, najemców, pracowników centrum – ma wpływ na klimat. Działania, które teraz podejmujemy, prowadzone będą na znacznie większą skalę. Chcemy bowiem nie tylko edukować i namawiać do proekologicznych zachowań, ale również sami realnie oddziaływać na środowisko”
– mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Dyrektor Marketingu w Manhattan Real Estate Management, spółce zarządzającej centrami handlowymi należącymi do Atrium European Real Estate.
Pierwsze wyniki programu oszczędności mają być znane już w maju tego roku.

O ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE
Atrium European Real Estate Limited jest funduszem inwestycyjnym wyspecjalizowanym
w inwestowaniu i zarządzaniu centrami handlowymi w Europie Środkowej i Wschodniej.
Działalnością operacyjną w Polsce zajmuje się powołana przez Atrium spółka Manhattan Real Estate Management, która zarządza portfolio grupy w Polsce i krajach bałtyckich. Obecnie Manhattan Real Estate Management Sp. z o.o. zarządza obiektami komercyjnymi w Polsce i na Łotwie, prowadzi nowe inwestycje w Kaliszu, Koszalinie, Lublinie i Płocku oraz planuje rozwój kolejnych projektów na terenie Polski.
Obiekty zarządzane przez Manhattan Real Estate Polska: Galeria Biała w Białymstoku, CH Plejada
w Bytomiu, CH Echo w Olkuszu, Galeria Kasztanowa i CH Echo w Pile, CH Echo w Płocku, Galeria Gama w Radomiu, CH Echo w Siemianowicach Śląskich, CH Echo w Świętochłowicach, CH Echo
w Tczewie, Galeria Copernicus w Toruniu, CH Reduta i CH Targówek w Warszawie, CH Echo
w Zamościu oraz Galeria Azur w Rydze, na Łotwie.
O CENTRUM Z KLIMATEM
„Centrum z Klimatem” to pierwszy edukacyjny program ekologiczny dla sieci centrów handlowych
w Polsce. Jego inicjatorem jest firma Atrium European Real Estate, będąca właścicielem obiektów komercyjnych. Celem programu jest budowanie świadomości ekologicznej wśród klientów, najemców
i pracowników centrów handlowych oraz minimalizowane niekorzystnego wpływu centrów handlowych na środowisko.
Podstawą „Centrum z Klimatem” jest tzw. „mała ekologia” – założenie, że nawet niewielkie działania podejmowane przez każdą osobę mają wpływ na klimat. Fundamentem programu jest Deklaracja Ekologiczna – zbiór 10 najważniejszych zasad określających proekologiczne zachowania.
Program obejmuje następujące centra handlowe: Galeria „Biała” w Białymstoku, CH „Plejada”
w Bytomiu, Galeria „Kasztanowa” w Pile, Galeria „Copernicus” w Toruniu oraz CH „Reduta” i CH „Targówek” w Warszawie.
Partnerami programu są: Fundacja Nasza Ziemia, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz Remondis Electrorecycling.
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej www.centrumzklimatem.pl.