Atmosphere 2009 (Atmosfera 2009) - to pierwsza międzynarodowa konferencja na temat naturalnych czynników chłodniczych, która odbędzie się w Brukseli - stolicy Unii Europejskiej - w dniach 19-20 października br. Podczas konferencji zaplanowano prezentację pierwszego kompleksowego podręcznika w UE na temat CO2, a celem spotkani jest m.in. wezwanie do działania, by temat naturalnych czynników chłodniczych zagościł w agendzie polityki globalnej kopenhaskich dyskusji.

Atmosfera 2009
będzie pierwszą międzynarodową konferencją na temat naturalnych czynników chłodniczych, która odbędzie się w Brukseli - ośrodku decyzyjnym Europy. Październikowe (19-20.10.2009) spotkanie zgromadzi ekspertów przemysłu i finansów, jak i decydentów politycznych w celu dyskusji o dwutlenku węgla, amoniaku i węglowodorach. Konferencja będzie okazją do podsumowania technicznych, politycznych i gospodarczych wyzwań i możliwości wdrażania na rynki chłodziw naturalnych.

"Atmosfera 2009, mówiąc wprost, ma na celu zebranie wiodących ekspertów całego świata, w celu dyskusji nad tym, w jaki sposób można przyspieszyć użycie i wprowadzić na rynek naturalne czynniki chłodnicze. Istnieją ogromne możliwości rynkowe dla tych naturalnych chłodziw i Atmosfera 2009 będzie kluczowym wydarzeniem w celu ich omówienia"
- wyjaśnia Marc Chasserot, Dyrektor Zarządzający firmy shecco.

Pomysł

W czasach, gdy globalne rozmowy są coraz bardziej determinowane obawami o środowisko, naturalne chłodziwa w ofercie rynkowej i trwałych rozwiązań gotowych do zastąpienia gazów fluorowanych na całym świecie.
Atmosphere 2009 będzie się różnić od innych wydarzeń HVAC&R, gdyż próbuje promować CO2, amoniak i węglowodory. Dedykowane warsztaty w każdej sesji na temat danego czynnika, rzucą światło na aktualnie dostępne technologie i możliwości rynkowe. Ustawodawcy i grupy prośrodowiskowe działające na rzecz ograniczenia syntetycznych chłodziw, przedstawią swój pogląd na temat pokonania barier dla naturalnych czynników chłodniczych na poziomie kraju i skali globalnej. Co ważne, kluczowe podmioty zostaną zaproszone do przedstawienia możliwości finansowych szerszego wykorzystania R744, R717, R600a, R290 i innych czynników.

NARECO2 Project

Atmosfera 2009 jest wspierana przez unijny projekt finansowany NARECO2 - skrót od: NAtural REfrigerant CO2. Współpraca siedmiu partnerów projektu z uczelniami wyższymi i przemysłem łączy wiedzę z różnych dziedzin nad wykorzystaniem CO2. Jest to pierwszy europejski projekt wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących instalacji na dwutlenek węgla i rozpowszechniania wiedzy na ten temat do krajów słabiej rozwiniętych. Finansowany przez UE program Leonardo Life Long Learning przewiduje zorganizowane szkolenia dla inżynierów, pracowników i nauczycieli.
An e-learning module developed under the project will be presented at Atmosphere 2009, as well as the first practical guide on how to install, dimension, operate and safely handle R744 systems. The extensive document will be distributed to all participants on Tuesday, 20 October.
Podczas Atmosphere 2009 zaprezentowany zostanie moduł e-learning opracowany w ramach projektu, jak również pierwszy praktyczny poradnik na temat sposobu instalacji, wymiarowania, działania i bezpiecznej obsługi systemów na R744. Ten obszerny dokument zostanie rozesłany do wszystkich uczestników we wtorek, 20 października.

Co dalej?

Wszelkie niezbędne informacje na temat zdarzenia, programu i procesu rejestracji znajdują się na stronie internetowej konferencji www.atmosphere2009.com