Atesty są dokumentami świadczącymi, że dane urządzenia nie zawierają w swym składzie żadnych, szkodliwych dla organizmu człowieka, substancji. Atesty Higieniczne wydaje Państwowy Zakład Higieny a ich uzyskanie przez producentów i importerów jest wymagane przez polskie przepisy.Możemy z pełną odpowiedzialnością przyznać, iż jesteśmy jedną z niewielu firm na rynku systemów wentylacji i klimatyzacji, której oferowane produkty spełniają standardy i procedury Unii Europejskiej.
Posiadamy największą ilość aprobat technicznych, atestów higienicznych i innych dopuszczeń na oferowane przez nas urządzenia.
Z przyjemnością informujemy, iż w listopadzie br. otrzymaliśmy atesty higieniczne na wszystkie nowe produkty koncernu STIFAB FAREX, które znajdują się w naszej ofercie sprzedaży, jak również atest na nowy nawilżacz Defensor koncernu AxAir.
Więcej informacji – patrz lista poniżej lub dział „Aprobaty, certyfikaty, etc.” na stronie www.pm-luft.com.pl

PM-LUFT LEWACO

Spis atestów higienicznych
posiadanych przez
PM-LUFT LEWACO Sp. z o.o.
wydanych przez
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

1. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu GOLD (nowe) – HK/P/0311/01/2001
2. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu COMPACT AIR i GOLD – HK/P/0333/01/2000
3. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu BASIC – HK/P/0424/01/99
4. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu GLOBAL AIR – HK/P/0333/02/2000
5. Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu RA i BA – HK/P/0333/03/2000
6. Agregat wentylacyjny VVVA – HK/P/0733/01/99
7. Klimakonwektory FAN COIL – typoszereg AWX – HK/P/0302/01/2000
8. Aparat indukcyjny HWA – HK/P/0423/01/99
9. Aparaty indukcyjne HWA, HWD – rozszerzenie atestu HK/P/0423/01/99
10. Indukcyjne sufitowe moduły chłodzące typu: BRT, BSA, FLA, KGD, FRB
– HK/P/0091/01/2001
11. Nawiewniki typu : CDY, SRY, VDY, VRY – HK/B/0400/05/2000
12. Nawiewniki, kratki typu: LPK, LPV – HK/P/1002/01/2002
13. Nawiewniki typu: DPG, BOC, DDK – HK/P/1002/02/2002
14. Nawiewniki, kratki typu: LPC, CTM, CTK – HK/P/1002/03/2002
15. Nawiewniki typu : KDY, RDY, TDY, TRY, UDY, DRG, DBC, DBR,
DCP,DHC, DVC, DKC, DRC, DRI, DIR, DMC, CGL
– HK/B/0400/02/2000
16. Nawiewniki, wywiewniki, kratki i anemostaty typu : CDK, CKP, CDR,
CDD, TCB, CBE, RKT, LVT, KVB, KKP, FDP, PML, PMT, PMU, VOS, ALG,
GRL, GTH, GVL, LTA, EIV, GSA, CKD, CVH, KRK. Kratka uniwersalna

HK/B/0400/01/2000
17. Nawiewniki typu OPL, CDH, CLH – HK/B/0400/06/2000
18. Nawiewniki typu VLI, Wywiewniki typu VEF – HK/B/0400/04/2000
19. Skrzynki rozprężne, kratki przepływowe, nawiewniki typu : ALS, TRG,
ALV, DCC, CBA, CBI, CGV, RGV, ATC, ACD, VZS, SLA

HK/B/0400/03/2000
20. Tłumiki o przekroju prostokątnym: PKRa, PKVa, PMCb, PLGa, PXBa,
PZLA; Tłumiki do kanałów okrągłych: LCAb, LCBb, CLAb

HK/P/0687/01/2001
21. Tłumiki o przekroju prostokątnym: PUR, PRC
Tłumiki do kanałów okrągłych: CSS, CSP; czerpnia powietrza: ALD

HK/P/1002/04/2002
22. Nawilżacz parowy typu Condair ESCO – HK/B/1872/02/2001
23. Nawilżacz parowy typu Condair CP2 – HK/B/1872/01/2001
24. Nawilżacze parowe typu CP2/Mk5 – HK/B/1164/01/2002
25. Nawilżacze Defensor typu PH26/PH14 – HK/B/2810/01/2002

Komentarze

 • Atesty Higieniczne PZH nie są potrzebne obligatoryjnie do dopuszczenia urządzeń do obrotu

  Proszę o nie wprowadzanie nas w błąd publikowaniem informacji, że atesty higieniczne PZH są wymagane dla urządzeń przez polskie przepisy w celu ich dopuszczenia do obrotu w Polsce.
  Posiadanie atestów higienicznych PZH nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym warunkiem do wprowadzenia urządzeń do obrotu i powszechnego stosowania w Polsce. Tendencyjne przekazywanie informacji na temat stanu prawnego w zakresie obrotu urządzeniami tylko z powodu, że chcą Państwo wykorzystać marketingowo wydane fakultatywnie atesty higieniczne PZH uważam za wysoce niestosowne i wprowadzające zamieszanie w już i tak nie łatwej problematyce dopuszczenia do obrotu wyrobów w Polsce.

 • Czy rzeczywiście Państwa "produkty spełniają standardy i procedury europejskie"?

  Porażony Państwa nierzetelnością w publikowaniu przez Państwa informacji o wymaganiu przez polskie prawo atestów higienicznych na urządzenia próbowałem zweryfikować inną informację na Państwa stronie internetowej: czy istotnie oferowane przez Państwa "produkty spełniają standardy i procedury europejskie". Nie znalazłem deklaracji EC , która mogłaby potwierdzić podawaną przez Państwa informację.
  Proszę o przedstawienie deklaracji EC (np. na centrale klimatyzacyjne) zgodności z normami zharmonizowanymi dyrektywy budowlanej, mechanicznej, niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

 • Kaska

  Dużo niepotrzebnie wydanej kasy.
  Ale chwalić się można.
  Kratka z atestem higienicznym!!!!Super.

 • Atesty Higieniczne można kupić za 3.000,-PLN każdy. To tylko o niczym nieświadczący papierek!

  Tak jak w tytule. Niepotrzebna makulatura.

 • atesty

  Atesty PZH już są nie potrzebne, o czym dawno wiemy, najważniejsza jest karta charakterystyki. Jeżeli ktoś dysponuje aktem prawnym, bądz jakaś ustawą o tym, że atesty nie sa wymagane bardzo prosze o pilny kontakt.