Harmann Polska uzyskał atesty higieniczne PZH na wentylatory dachowe VIVO, VIVO.P, VIVER, VIVER.P, ROOFTEC, wentylatory kanałowe JETTEC, JETTEC.REC oraz system wentylacji jednorurowej LIMODOR.

Atesty Higieniczne PZH dla wentylatorów Harmann
Pozytywna opinia PZH potwierdziła wysoką jakość wentylatorów Harmann i ich zgodność z polskimi wymogami.

Atestacja ma na celu zapobieganie wprowadzaniu do powszechnego użytku materiałów i wyrobów niebezpiecznych dla zdrowia i życia mieszkańców lub ograniczenie ich dopuszczalnego zakresu i sposobu stosowania pod kątem eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Stosowny dokument - atest higieniczny - wydaje się na podstawie dostarczonych dokumentów i przeprowadzonych ekspertyz obejmujących:
- skład chemiczny materiałów i wyrobów;
- formy użytkowe wyrobów i ich opisy techniczne, zakresy i sposoby ich stosowania w praktyce;
- wyniki badań oddziaływania na środowisko, w którym mają być zastosowane - zakres wymaganych badań wyrobów ustala każdorazowo jednostka atestująca.

Źródło: Harmann Polska Sp. z o.o.

Komentarze