Dystrybuowane przez Centrum Klima S.A. centrale wentylacyjne VENT-AXIA uzyskały Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Atest Higieniczny dla central wentylacyjnych VENT-AXIA
Atest Higieniczny dla central wentylacyjnych VENT-AXIA .
Źródło: Centrum Klima S.A.