Firma Asten Group, właściciel Marki Plastigo, Ozzone i ShniEurope, zmieniła dotychczasowa formę działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Asten Group - zmiana formy działalności
Zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej Asten Group, nastąpiła w związku z ciągłym rozwojem firmy i pozwoli spółce lepiej wykorzystywać posiadany kapitał, jak również sprawniej funkcjonować w otoczeniu biznesowym.

Zmianie ulegają podstawowe dane firmy. Nowe dane teleadresowe oraz identyfikacyjne są następujące:

Asten Group Sp. z o.o.
ul. Bór 77/81
42-202 Częstochowa
NIP: 573-281-47-33
REGON: 241769047
KRS: 0000368627
Nr rachunku bankowego (PLN): Deutsche Bank PBC SA 14 1910 1048 2511 3400 5619 0001


Wszystkie pozostałe dane, tj. numery telefonów i faksów oraz adresy mailowe, dotychczas używane do kontaktu Firmą, jak również struktura organizacyjna Asten Group i jej skład osobowy pozostają bez zmian. Nie zmienia się również sama działalność poszczególnych marek wchodzących w skład Asten Group.
Od 3 stycznia 2011 roku włącznie, w korespondencji z Asten Group iw dokumentach dotyczących współpracy ze spółką, należy posługiwać się nowymi aktualnymi danymi Spółki.


Źródło: Asten Group