Data rozpoczęcia
2005-11-17
Data zakończenia
2006-01-21

21-25.01.2006 Chicago, Illinois

W dniach 21 - 25 stycznia w Chicago, Illinois będzie miało miejsce Zimowe Spotkanie ASHRAE. "Winter Meeting" organizowany jest corocznie w celu zacieśniania wzajemnych kontaktów, spotkania komitetów i grup problemowych, a także organizowania szkoleń. Naturalnym uzupełnieniem spotkania są targi branżowe AHR EXPO, które będą trwały od 23 do 25 stycznia.
Okazja, aby wpłynąć bezpośrednio na technologię HVAC&R, podszkolić się w zakresie rozwoju w branży oraz nawiązać kontakty biznesowe to tylko kilka powodów żeby wziąć udział w Zimowym Spotkaniu ASHRAE 2006 oraz AHR Expo w Chicago.
"Winter Meeting" podzielone będzie na część techniczną oraz spotkania komitetu, które będą się odbywały w Palmer Hilton Hotel. AHR Exposition natomiast będzie się miało miejsce w McCormick Convention Center.
"The Winter Meeting" oficjalnie rozpocznie się w sobotę, 21 stycznia o godzinie 1500, posiedzeniem plenarnym. Zaraz po obradach odbędzie się przyjęcie powitalne. W poniedziałek zaplanowany został oficjalny obiad, a na wieczór dnia następnego bankiet, które będą okazją do poznania obecnych na Spotkaniu Zimowym.
Program techniczny rozpocznie się w niedzielę 22 stycznia o godzinie 800 i będzie trwał do południa w środę 25 stycznia. Plan seminariów oraz sympozjów można znaleźć na stronie www.ashrae.org/chicago.
AHR Expo odbędzie się w McCormick Convention Center w Chicago, Illinois. Na targach można będzie skorzystać z wielu szkoleń, które następnie znajdą odzwierciedlenie w firmach. Przedstawione zostaną ostatnie osiągnięcia z zakresu:
- standardów przemysłowych
- jakości powietrza wewnętrznego
- efektywnej energii
- automatyki i kontroli budynków
- rozwiązań biznesowych
- technologii ekologicznego budownictwa
- sieciowych i zintegrowanych systemów
- inne
Zgłoszenia na "Winter Meeting" przyjmowane są od września i automatycznie dotycza AHR Expo. Jeśli ktoś planuje odwiedzić tylko targi proszony jest o kontakt z International Exposition Company w celu otrzymania odpowiedniego formularza (203/221-9232) bądź o rejestrację bezpośrednio na stronie internetowej www.ahrexpo.com. Przyjmowanie zgłoszeń zakończone zostanie na początku grudnia.