Kiełpin, ul. Warszawska 378 fax: (0 22) 751 85 49 www.poland.ashraechapters.org