Dostępność nowoczesnych technologii oraz ich zróżnicowanie sprawia, że nawet najmniejsze zakłady produkcyjne czy usługowe stosują specjalistyczne materiały i sprzęt. W wielu procesach w tego typu zakładach wykorzystuje się substancje, których szkodliwe opary powinny być usuwane przy zastosowaniu specjalistycznych odciągów. Gotowe instalacje tego typu są stosunkowo drogie, natomiast zastosowanie standardowych wentylatorów jest niemożliwe, gdyż w zetknięciu z oparami różnych chemikaliów ulegają szybkiej korozji. W wielu przypadkach czynnikiem mogącym doprowadzić do uszkodzenia instalacji jest również temperatura, chociażby odprowadzanej pary wodnej, często przekraczająca 100ºC. Z drugiej strony rygorystyczne przepisy z zakresu ochrony środowiska i BHP wymagają stosowania w zakładach, a na stanowiskach pracy w szczególności, mechanicznej wentylacji pozwalającej na odprowadzenie szkodliwych substancji.

Z myślą o tego typu zastosowaniach z początkiem 2002 roku firma Venture Industries wprowadziła dwie serie wentylatorów w wykonaniach specjalnych. Znajdują one zastosowanie w przemyśle chemicznym, paliwowym, w laboratoriach (odciągi z digestoriów) i wszędzie tam, gdzie standardowy wentylator wykonany z blachy stalowej, aluminium lub tworzyw sztucznych nie może być zastosowany.
Pierwsza z nich, to wentylatory promieniowe typu CMPT, przeznaczone do tłoczenia powietrza zawierającego agresywne chemicznie gazy o temperaturze do 40ºC. Obudowa i wirnik z łopatami prostymi są wykonane ze wzmocnionego polipropylenu. Na życzenie mogą być dostarczone wentylatory z obudową z PVC (w przypadku tłoczenia medium zawierającego związki chromu) oraz z silnikami jednofazowymi lub w wersji przeciwwybuchowej. Poza najmniejszym modelem, wszystkie pozostałe wentylatory są dostarczane z podstawą pod silnik. Zakres wydajności wentylatorów CMPT sięga od 615 m³/h do 5800 m³/h.


Druga seria to niskociśnieniowe wentylatory promieniowe LFS o napędzie bezpośrednim, przeznaczone do tłoczenia powietrza zawierające agresywne związki chemiczne o temperaturze do 180ºC. Obudowa wykonana jest ze stalowej blachy nierdzewnej. Wirnik z łopatami pochylonymi do przodu zgrzewany jest z nierdzewnej blachy stalowej. Wentylatory te są dostępne zarówno z silnikami trójfazowymi jak i jednofazowymi. Na życzenie mogą być wyposażone w silniki w wersji przeciwwybuchowej.


Wentylatory typu LFS są już w seryjnej produkcji i stanowią jedną z wielu nowości przewidywanych na rok bieżący w firmie Venture Industries, która pod koniec zeszłego roku otworzyła własny zakład produkcyjny w Grudziądzu. Na wiosnę przewidywane są nowe serie wentylatorów dachowych, również w wersjach z blachy kwasoodpornej.
Integralną częścią odciągów są przewody elastyczne umożliwiające zarówno wygodną lokalizację części ssącej przy stanowisku pracy jak i dalsze odprowadzenie gazów, czy oparów poza strefę, w której przebywają pracownicy. Przewody tego typu powinny charakteryzować się wysoką odpornością nie tylko chemiczną, lecz również mechaniczną, gdyż największą zaletą elastycznych odciągów jest możliwość ich przemieszczania zarówno jako końcówki ssącej w większej, trwałej instalacji, jak i w odciągach przenośnych. Firma Venture Industries, jako uzupełnienie swojej oferty wprowadziła w tym roku przewody elastyczne spełniające powyższe warunki.
Pośród bardzo giętkich przewodów elastycznych o dużej ściśliwości można wyróżnić przewód typu Clip Teflon z włókna szklanego z powłoką teflonową (PTFE) wzmocnionego spiralą z drutu stalowego. Przewód ten charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie większości związków chemicznych. Także zakres temperatur od –150ºC do +270ºC oraz przedział dostępnych średnic od 50 mm do 900m m pozwala na zastosowanie tego przewodu w dowolnych warunkach.

Clip Teflon
Dla agresywnych gazów lub oparów o bardzo wysokich temperaturach przewidziano przewód INOX E wykonany z kwasoodpornej taśmy stalowej. Przewód można stosować dla gazów lub oparów o temperaturze do 850ºC. INOX E jest dostępny w średnicach od 38 mm do 315 mm.

INOX E
Szczegółowe informacje:
Venture Industries Sp. z o. o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki-Kiełpin
tel. (022) 751 95 50, 751 20 31
fax (022) 751 22 59, 751 12 02
e-mail: venture@venture.pl
www.venture.pl