Krakowski producent armatury i grzejników aluminiowych w listopadzie podwyższył prognozę. Ale wykonał ją tylko na poziomie netto.

Armatura Kraków miała w zeszłym roku przychody na poziomie 168,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 8,1 mln zł, a netto 5,4 mln zł - pisze "Puls Biznesu". To oznacza, że sprzedaż jest o prawie 3 proc. niższa od prognozowanej (chodzi o szacunki podwyższone przez zarząd po wynikach za trzeci kwartał). Zysk operacyjny jest o 8 proc. niższy od przewidywanego. Jedynie zysk netto wypadł powyżej oczekiwań (+5,9 proc.).

Począwszy od drugiej połowy listopada dało się zauważyć wyraźne przejściowe osłabienie skali popytu na produkty całej branży sanitarnej. Wynikało to najprawdopodobniej z koncentracji zakupów tych produktów w miesiącach jesiennych.

Osłabienie koniunktury w grudniu, przy jednocześnie mniejszej liczbie dni pracy w tym miesiącu, z uwagi na okres świąteczny, wpłynęło na osiągnięcie przez spółkę w tym miesiącu niższych od planowanych przychodów ze sprzedaży. - napisał zarząd w komentarzu do raportu.

Podkreślił jednak, że dzięki kosztom, które obniżyły podstawę opodatkowania oraz dzięki korzystnemu wpływowi kursów walutowych na wartość odroczonego podatku dochodowego, spółka osiągnęła wynik netto lepszy od zakładanego.

Armatura Kraków S.A. to największy w Polsce producent armatury sanitarnej. Firma specjalizuje się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, oferując także aluminiowe grzejniki centralnego ogrzewania. Popyt na produkty Spółki stale rośnie, czemu sprzyja coraz większa liczba nowych mieszkań oddawanych do użytku. Armatura Kraków S.A. dynamicznie rozwija również sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Głównymi produktami Armatury Kraków S.A. są baterie jednouchwytowe i dwuuchwytowe (odpowiednio 39% i 22% przychodów ze sprzedaży w 2006 r.), wykorzystywane przede wszystkim w łazienkach i kuchniach. W ujęciu ilościowym, Spółka ma około 37-proc. udział w krajowym rynku armatury, co zapewnia jej pozycję lidera. Jednocześnie Armatura Kraków S.A. jest wiodącym dystrybutorem aluminiowych grzejników (18% przychodów ze sprzedaży w 2006 r., ok. 15% krajowego rynku).

Armatura Kraków S.A. działa na szybko rozwijającym się rynku. Rosnący popyt na produkty Spółki wynika przede wszystkim z rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W 2006 r. liczba mieszkań oddawanych do użytku wzrosła o ponad 6%, liczba mieszkań, których budowę już rozpoczęto wzrosła o 30%, a liczba pozwoleń wydawanych na budowę mieszkań – o 22%.

Produkcja Armatury Kraków S.A. skupiona jest w nowoczesnym zakładzie w Krakowie (nowa fabryka została uruchomiona w 2006 r.). Spółka kontroluje pełen cykl produkcyjny: od projektu, poprzez odlew i obróbkę mechaniczną, aż po ostateczny montaż produktu i jego kontrolę pod względem jakościowym. Dzięki temu w sposób elastyczny reaguje na potrzeby rynku oraz dostarcza odbiorcom produkty optymalnie dostosowane do ich potrzeb. W 2006 r. Spółka wyprodukowała blisko 1,2 mln sztuk baterii, ale w 2007 r. produkcja ma sięgnąć 1,5 mln baterii.

Bardzo ważną przewagą rynkową Armatury Kraków S.A. jest rozbudowana sieć kanałów dystrybucji produktów. Spółka oferuje klientom szeroki asortyment towarów za pośrednictwem 70 hurtowni instalacyjno-sanitarnych oraz ponad 100 hipermarketów budowlanych, takich jak Castorama, OBI, Leroy Merlin czy Praktiker. Ponadto, dysponuje siecią 367 Sklepów Patronackich.

Strategia Armatury Kraków S.A. zakłada umocnienie pozycji lidera na dynamicznie rosnącym polskim rynku armatury. Docelowo krakowska Firma planuje kontrolować ponad 40% rynku. Ponadto Armatura Kraków S.A. zamierza rozwijać eksport, przede wszystkim na rynki wschodnie (m.in. Rosja, Ukraina). Wzrost sprzedaży będzie możliwy dzięki rozwojowi krakowskiego zakładu poprzez zwiększanie mocy produkcyjnych oraz rozbudowę powierzchni magazynowych.

W 2006 r. przychody Armatury Kraków S.A. wyniosły 130,4 mln zł. Spółka wypracowała 8 mln zł na poziomie EBITDA i 2,2 mln zł zysku netto.

Źródło: Puls Biznesu, Armatura Kraków SA - www.kfa.pl