Data rozpoczęcia
2012-09-25
Data zakończenia
2012-09-25
Miejsce
Gliwice

Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej


zapraszają na

at-z Architektura i Technika a Zdrowie
VIII Międzynarodowe Sympozjum
ARCHITEKTURA I TECHNIKA A ZDROWIE

Gliwice, 25 września 2012
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej


Sympozjum jest ósmą edycją cyklicznych spotkań specjalistów podejmujących w swoich badaniach i działalności projektowej tematykę prozdrowotnych rozwiązań w architekturze i urbanistyce. Sympozjum adresowane jest głównie do środowiska architektów i urbanistów, jak również do inżynierów budowlanych, inżynierów środowiska i socjologów. Dotychczasowe spotkania udowodniły, że prozdrowotne rozwiązania w środowisku zbudowanym stanowią o jakości architektury. Zagadnienie wpływu środowiska, a zwłaszcza środowiska zbudowanego na zdrowie publiczne jest tematyką poruszaną zarówno na szczeblu instytucji sterujących polityką jak i w zakresie pojedynczo rozwiązywanych problemów projektowych. Żyjemy w czasach, w których zmęczeni presją cywilizacji poszukujemy harmonii, poszukujemy także waloru zdrowotności w architekturze. Znaczna część tych poszukiwań dotyczy przestrzeni miejskiej – często niebezpiecznej, pozbawionej ludzkiego wymiaru i funkcjonalności. Poszukiwania te dotyczą również rozwiązań technologicznych w zakresie środowiska wewnętrznego budynków. Coraz silniej do głosu w tych poszukiwaniach dochodzą także współczesne możliwości zastosowania tradycyjnych materiałów i technologii jako swoistego powrotu do natury i harmonii.

Tegoroczne sympozjum będzie kolejną okazją do wskazania aktualnych problemów w zakresie jakości środowiska zbudowanego w kontekście oddziaływania na zdrowie użytkowników oraz problemów zdrowia publicznego, na które współczesne rozwiązania architektoniczne powinny znaleźć odpowiedź.

Tematyka Sympozjum będzie skoncentrowana wokół kilku zasadniczych kwestii. Są nimi:
- rozwiązania architektoniczne i infrastrukturalne wynikające z potrzeb starzejącego się społeczeństwa w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej oraz w środowisku mieszkaniowym,
- architektura szpitali,
- rozwiązania architektoniczne, urbanistyczne i technologie przyjazne dla środowiska i kształtujące dobrej jakości środowisko wewnętrzne pomieszczeń,
- architektoniczne i technologiczne rozwiązania energooszczędne, proekologiczne i ich na jakość życia.

Terminarz Sympozjum:
Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa i tematu referatu 30.04.2012
Nadesłanie pełnego tekstu referatu 31.05.2012
Opłata kosztów uczestnictwa po pozytywnej opinii recenzenta 15.07.2012

Komitet Naukowy:
Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, Prorektor ds. Organizacji i Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK - Politechnika Śląska (Przewodniczący)
Prof. Pol. Śl., dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO, Dziekan Wydziału Architektury, Politechnika Śląska
Dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER – Wydział Architektury Politechnika Wrocławska
Dr Christa KLIEMKE - Technical University of Berlin
Prof. PG, dr hab. inż. arch. Andrzej KOHNKE – Wydział Architektury Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Jan MARCINIAK – Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska
Dr hab. Krystyna PAWLAS - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
Doc. ing. Ivana ŽABIČKOVÁ, CSc., - Faculty of Architecture, Brno University of Technology

Komitet Organizacyjny:
Dr inż. arch. Iwona Benek
Dr inż. arch. Krzysztof Gerlic
Dr inż. Marcin Kaczmarek
Dr inż. arch. Anna Szewczenko


Sekretariat Sympozjum:
tel./fax 32 37 16 85,
e-mail: konferencja.atz@polsl.pl

Strona sympozjum: www.atz.polsl.pl