ArCADia-TERMO to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku potrzebnych do wykonania świadectwa energetycznego.Czym jest program ArCADia - TERMO?

ArCADia - TERMO to innowacyjny program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku. Program pozwala na wykonywanie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U, wymiany ciepła przez grunt, mostków cieplnych, zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku. Wykonywanie audytu energetycznego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 28.02.2008 r. oraz charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.
Dlaczego warto wybrać program ArCADia-TERMO?
Wieloletnie doświadczenie zdobyte przy tworzeniu oprogramowania dla budownictwa pozwoliło na stworzenie na bazie autorskiego systemu ArCADia innowacyjnego programu do obliczeń cieplnych budynku – ArCADia-TERMO. Program współpracując z ArCADia- IntelliCAD pobiera z rzutu architektonicznego stworzonego w systemie ArCADia lub przeniesionego do ArCADii z innych programów architektonicznych posiadających interfejs IFC np. takich jak program Allplan, ArchiCAD, Revit lub z programu ArCon geometrię budynku wraz z niezbędnymi danymi i w zasadzie za kliknięciem myszki wykonuje obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, charakterystyki cieplnej (certyfikat energetyczny) oraz audytu energetycznego budynku. W takim przypadku ArCADia-TERMO pozwala na bardzo szybkie sporządzenie certyfikatu charakterystyki energetycznej oraz dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych. Otwartość systemu, wymiana danych pomiędzy aplikacjami i współpraca z innymi programami CAD jest oczywistą przewagą programu ArCADia-TERMO nad produktami konkurencyjnymi.
Oczywiście ArCADia-TERMO funkcjonuje jako niezależnie i samodzielnie narzędzie do obliczeń cieplnych budynku. Posiada interfejs oparty na sprawdzonych rozwiązaniach firmy Micorosoft, który gwarantuje optymalną i wydajną pracę z programem. Program pozwala na wprowadzanie danych o obiekcie numerycznie. Nasi specjaliści od zagadnień termomodernizacji i obliczeń cieplnych wskazywali na fakt, że wiąże się to ze żmudnym wpisywaniem danych, by ten proces maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzono mechanizm sprawdzający wprowadzane dane.
Użytkownik nie posiadający dokumentacji obiektu wykonanej w programie CAD może więc wybrać sposób pracy z programem. Wprowadzać dane numerycznie lub sporządzić rysunek obiektu przy pomocy programów systemu ArCADia (ArCADia-Intellicad 2009 i ArCADia-Architektura) i zamiast czasochłonnej analizy i numerycznego wpisywania danych przenieść je z rysunku do ArCADia-TERMO, a zaraz potem automatyczne wykonać obliczenia cieplne.

ArCADia-TERMO posiada system sprawdzania poprawności danych
Zasadniczą innowacyjność programu oraz przewagę nad konkurencyjnymi produktami dostrzegamy w sposobie wprowadzania danych. Program ArCADia-TERMO wyposażony jest w moduł sprawdzający poprawność tych danych. Bez względu na to czy importujemy dane z rzutu architektonicznego czy wprowadzamy numerycznie. Program śledząc poczynania użytkownika i porównując dane z tablicami oraz wymogami ustawowymi monituje o błędach. Na tej podstawie sprawdza obliczony współczynnik przenikania ciepła U wstawionych przegród, czy są zgodne z wartościami minimalnymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Program wyświetla dwa rodzaje komunikatów: Błędy – które nie pozwalają na poprawne obliczenia; Ostrzeżenia – które nie wpływają na obliczenia, ale mówią że wpisane wartości są niepoprawne. Wybór błędu z wyświetlanej listy przenosi nas automatycznie do odpowiedniego miejsca w programie, gdzie należy skorygować podane wartości.
ArCADia-TERMO - dostępne wersje programu
ArCADia-TERMO zasadniczo dzieli się na trzy wersje programu: TERMO, ArCADia-TERMO i ArCADia-TERMO PRO. Ich funkcjonalność została tak dobrana by każdy z klientów mógł otrzymać produkt dostosowany do jego potrzeb a jednoczośnie atrakcyjny cenowo.
ArCADia-TERMO PRO: wersja ta jest dedykowana do wykonywania Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej i audytu energetycznego. Program ArCADia-Termo PRO największą funkcjonalność uzyskuje przy współpracy z oprogramowaniem ArCADia-Intellicad 2009, które stanowi dla tej wersji edytor graficzny CAD przeznaczony do wykonywania rysunku obiektu. Proponowana wersja programu jest więc dedykowana dla osób posiadających już program ArCADia-Intellicad 2009. Oczywiście program ArCADia-Termo działa również samodzielnie bez wymiany danych z ArCADia-Intellicad 2009. Dla Klientów którzy nie posiadają programu ArCADia-Intellicad proponujemy dodatkowo dwie wersje handlowe: ArCADia-TERMO PRO GO, która zawiera w zestawie program Intellicad oraz ArCADia-TERMO PRO AC, która jest dedykowana do współpracy z programem AutoCAD 2008.
ArCADia-TERMO: wersja ta jest dedykowana do wykonywania Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej, nie pozawala ona na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego. Program ArCADia-Termo największą funkcjonalność uzyskuje przy współpracy z oprogramowaniem ArCADia-IntelliCAD 2009, które stanowi dla tej wersji edytor graficzny CAD przeznaczony do wykonywania rysunku obiektu. Proponowana wersja programu jest więc dedykowana dla osób posiadających już program ArCADia-IntelliCAD 2009. Oczywiście program ArCADia-Termo działa również samodzielnie bez wymiany danych z ArCADia-IntelliCAD 2009. Dla Klientów którzy nie posiadają programu ArCADia-IntelliCAD proponujemy dodatkowo dwie wersje handlowe: ArCADia-TERMO GO, która zawiera w zestawie program Intellicad oraz ArCADia-TERMO AC, która jest dedykowana do współpracy z programem AutoCAD 2008.
TERMO: wersja ta jest dedykowana do wykonywania Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej, nie pozawala ona na wykonanie pełnych obliczeń do audytu energetycznego. Program w wersji TERMO nie umożliwia pobierania danych z rzutu architektonicznego, certyfikat wykonujemy tradycyjną metodą przez wprowadzanie danych numerycznie.
INTERsoft Sp. z o.o.
Firma INTERsoft Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku oprogramowania dla budownictwa od 1997 r. Zarówno jako producent jak i dystrybutor oprogramowania posiada jedną z najszerszej i najpełniejszej oferty programów przeznaczonych dla branży budowlanej. W ofercie INTERsoft znajdują się programy dla budownictwa z zakresu CAD/CAE, programy do użytku domowego oraz programy edukacyjne. Mając za sobą dziesięć lat istnienia w branży, firma może pochwalić się licznymi programami autorskimi, które zdążyły już zdobyć uznanie szerokiej rzeszy Użytkowników. Oferta INTERsofet obejmuje właściwie każdą dziedzinę projektowania - od architektury i konstrukcji, poprzez instalacje i kosztorysowanie aż do zarządzania i kompleksowej obsługi biura projektów, pojedynczych projektantów oraz grup niezależnych uczestników procesu projektowego, współpracujących ze sobą na etapie tworzenia opracowania. Firma świadczy również usługi w zakresie projektów informatycznych, wizualizacji architektonicznych oraz obliczeń konstrukcyjnych.

Komentarze

 • Dobry programy

  Imho to dobry program. Gotowy certyfikat można uzyskać praktycznie od ręki, jak dla mnie interfejst jest przejżysty i atrakcyjny. Przyznam, że jak ktoś myśli poważnie o zajmowaniu się certyfikacją to plusem jest to, iż licencja jest na czas nieokreślony i opłata za całość jest jednorazowa.

 • wady programu arcadiatermo

  1.mało estetyczna i nie do końca zrozumiała forma graficzna
  2.możliwość wprowadzenia tylko jednegosystemu ogrzewania i c.w.u
  3.brak możlowości wprowadzenia powierzchni przegród o złożonych kształtach(konieczność definiowania przegród przez dwa wymiary)
  4.brak możliwości definiowania przegród nachylonych
  5.brak możliwości zadawania wymiarów przegród(duża uciązliwość przy przegrodach typowych)
  6.jeśli w przegrodzie występuje kilka takich samych typowych przegród ,trzeba je wprowadzać po jednej zamiast raz podać ich ilość
  7.konieczność ręcznego wprowadzania wszystkich mostków cieplnych wymagających na dodatek kilkunastu kliknięć za każdym razem
  8.zmiana typu raz wprowadzonej przegrody oznacza skasowanie wszystkich warstw i konieczność wpisywania ich od nowa
  9.brak menu kontekstowego i wygodnych w użytkowaniu podpowiedzi oraz brak możliwości korzystania ze zmiennych przy wprowadzaniu danych