Białostocka spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA podpisała kolejny kontrakt na modernizację największej w kraju i drugiej co do wielkości w Europie - Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

APS znowu w Siekierkach
Kontrakt z Vattenfall Heat Poland SA dotyczy drugiego etapu prac modernizacyjnych, na które przeprowadzono odrębny przetarg. Pierwszy również wygrała APS.
- Fakt kolejnego wyboru naszej firmy to dla nas potwierdzenie uznania ze strony inwestora – mówi prezes APS Bogusław Łącki. – Nadal jednak jest to duże wyzwanie - ze względu na skalę przedsięwzięcia i wysokie wymagania kontrahenta. A zdobyte doświadczenie – na wagę złota.
Wartość kontraktu obwarowano klauzulą poufności, wiadomo, że kwota jest "siedmiocyfrowa".
W Siekierkach APS ma do końca roku wykonać m.in. układy elektryczne oraz układy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na modernizowanych urządzeniach nawęglania .
- Układy nawęglania obejmują zwałowarko – ładowarki oraz taśmociągi transportowe, do których montujemy układy zasilania, zabezpieczeń elektrycznych, a także czujniki poprawności pracy. Całość zwieńcza mikroprocesorowy system sterowania i nadzoru – tłumaczy prezes Łącki- Ponieważ jest to kolejna modernizacja układu nawęglania, wykonywana przez naszą firmę, zakładamy, że poradzimy sobie z tym zadaniem jeszcze lepiej niż poprzednio.
Proces realizacji inwestycji został już uruchomiony, APS rozpoczęła prace nad oprogramowaniem sterowników, a wkrótce ruszą prace monterskie. Termin realizacji – czwarty kwartał tego roku.

APS SA oferuje usługi w zakresie automatyki przemysłowej: projektowania i programowania systemów sterowania, jak również budowania nowych i modernizowania istniejących układów zasilania w przemyśle. I nie narzeka na brak zleceń. Jako jedyna firma z Białegostoku jest notowana na NewConnect, alternatywnym rynku giełdy, adresowanych do innowacyjnych i dynamicznych firm.

Źródło: ''