Białostocka spółka Automatyka Pomiary Sterowanie SA realizuje kolejny kontrakt z firmą Metso Automation Polska przy modernizacji kotła Elektrociepłowni Białystok. To druga istotna umowa zawarta z tym kontrahentem.

APS S.A. Kolejny kontrakt z Metso
Kontrakt z Metso dotyczy dostaw i usług w zakresie instalacji elektrycznych w ramach realizacji innowacyjnej inwestycji - przebudowy kotła pyłowego-węglowego na ekologiczny kocioł fluidalny ze złożem bąbelkowym w białostockiej EC. W ramach wcześniejszej umowy, APS - jako podwykonawca – zajmuje się też kompleksowymi pracami, związanymi z aparaturą kontrolno – pomiarową i automatyką przewidzianym dla tej inwestycji.

- Nowa umowa jest poważnym rozwinięciem poprzedniego kontraktu – mówi Bogusław Łącki, prezes APS SA. – To potwierdzenie zaufania obu stron, co do wiarygodności i kompetencji naszych firm. Cieszymy się, że z racji ogromnych możliwości i doświadczenia naszej spółki coraz częściej jesteśmy podwykonawcą nowatorskich inwestycji.

Ze względu na poufność treści zlecenia, spółka nie podaje jego wartości - to „liczba 7- cyfrowa”, jak czytamy w komunikacie.

Prace zlecone APS S.A. mają być zakończone w pierwszym kwartale 2013r.

Metso Automation Polska Sp. z o.o. należy do fińskiego koncernu METSO - globalnego dostawcy zrównoważonych technologii i usług dla energetyki, przemysłu wydobywczego, petrochemicznego i gazowe, budownictwa i recyclingu. W Polsce Metso posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dostawach i usługach dla procesów produkcji energii z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.