Dla płyt chłodniczych BALEXTHERM CH (płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym) produkowanych przez BALEX METAL została wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie aprobata o numerze AT-15-6727/2005.


Podkreślić należy, że jest to dopiero druga aprobata w Polsce dotycząca wyłącznie płyt chłodniczych oraz, że Balex Metal jako jedyna firma na rynku w aprobacie zamieściła trzy alternatywne sposoby mocowania płyt chłodniczych do konstrukcji, w tym dwa spełniające warunek bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wykonania części nośnych (mocujących)
z materiałów niepalnych. Pozwala to, na wykonywanie z płyt Balex Metal przekryć
o powierzchniach powyżej 1000 m².

Płyta chłodnicza BALEXTHERM CH
Nowoczesne płyty warstwowe BALEXTHERM CH przeznaczone są do stosowania na obudowy zimnochronne jako przegrody zewnętrzne, przekrycia stropowe (w tym przypadku osłonięte dodatkowymi pokryciami jak np. blachami fałdowymi) i przegrody wewnętrzne w stacjonarnych obiektach przechowalniczych, chłodniach oraz mroźniach a także jako elementy komór chłodniczych (o wyżej opisanym przeznaczeniu) wewnątrz innych obiektów lub jako elementy ocieplające ściany lub stropy w istniejących obiektach.
Płyty BALEXTHERM CH to idealne rozwiązanie w zakresie materiałów budowlanych (zwłaszcza gdy mamy do czynienie z wrażliwymi produktami żywnościowymi), które stosować można na obudowy zimnochronne (grubość ścian od 120 do 200 mm). Aby spełnić podwyższone wymagania antykorozyjne oraz dopuszczenia do kontaktu z żywnością - w przypadku chłodni, mroźni, przechowalni - stosuje się okładziny pokryte powłokami PVDF, PVC(F) lub z blachy nierdzewnej X5CrNi18-10 (1.4301). W zależności od rdzenia i wymaganej temperatury wewnętrznej pomieszczenia, przewiduje się następujący zakres stosowania:
- płyty grubości 120 mm – pomieszczenia o temperaturze do -15oC
- płyty grubości 160 mm – pomieszczenia o temperaturze do -30oC
- płyty grubości 180 mm – pomieszczenia o temperaturze do -40oC
- płyty grubości 200 mm – pomieszczenia o temperaturze do -50oC
Warto podkreślić, że płyty BALEXTHERM CH jako pierwsze w Polsce spełniają kryteria klasyfikacji ogniowej na podstawie badań reakcji na ogień określone w PN-EN 13501-1-2004 jako wyroby klasy B-s3, d0. Zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004 klasyfikacja ta jest równoważna klasyfikacjom: niezapalne, nierozprzestrzeniając ognia (NRO) od strony sufitu oraz nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia.