Ankieta, z którą zwracamy się do Państwa, posłuży nam do lepszego poznania potrzeb, preferencji i opinii dotyczących portalu www.wentylacja.com.pl. Dane te wykorzystamy do stworzenia raportu, który zamieścimy na stronach portalu. Zebrane informacje posłużą nam zrozumieć Państwa oczekiwania co do www.wentylacja.com.pl oraz poznać opinie na jego temat. Ankietowany nie musi odpowiadać na wszystkie pytania. Obowiązkowe, a tym samym najważniejsze dla nas, są pytania oznaczone gwiazdką.

>>> kliknij >>> ANKIETA >>> kliknij >>>