Po 1 marca 2007 roku wszystkie analizatory muszą być zgodne z przepisami normy europejskiej EN 50379 "Wymagania dla przenośnych elektrycznych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pomiaru parametrów spalin w instalacjach urządzeń grzewczych" uznanej w 2005 roku za Polską Normę.Według przepisów normy europejskiej EN 50379 1 (-2; -3) "Wymagania dla przenośnych elektrycznych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pomiaru parametrów spalin w instalacjach urządzeń grzewczych", uznanej za Polską Normę, po 1 marca 2007 roku wszystkie analizatory z nią niezgodne będą bezwartościowe. Firma aereco wentylacja sp. z o.o. oferuje analizatory spalin w pełni zgodne z normą PN-EN 50379-2. W ofercie znajdują się dwa zestawy: Guido i Giorgio produkowane przez włoską firmę EUROTRON. Zestawy Guido i Giorgio są w pełni wyposażonymi narzędziami do przeprowadzania pełnej kontroli urządzeń grzewczych. Zestawy dodatkowo zostały wyposażone w możliwość detekcji wycieków gazu (CXHY) oraz pomiaru ciągu kominowego i różnicy ciśnień. Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do przeprowadzenie analizy i przekazania danych, są to: drukarka, akumulatory, ładowarka, certyfikat kalibracji oraz ochronna torba lub walizka do przenoszenia całego zestawu. W zestawie znajdują się również zapasowe akcesoria (wykraplacz i filtr). Zestaw Guido zawiera analizator UniGas2000+ z możliwością pomiaru takich parametrów jak: - stężenie CO (z kompensacją H2), - stężenie O2, - stężenie CO2 (obl.), - temperatura powietrza do spalania i temperatura spalin, - sprawność kotła, - strata kominowa, - detekcja CXHY (sensor wewnątrz analizatora), - ciąg i różnica ciśnień i inne. Zestaw Giorgio zawiera rozbudowany analizator UniGas3000+. Pozwala przeprowadzić takie pomiary jak: - stężenie CO, - stężenie O2, - stężenie NO (wyliczane NOX), - stężenie CO2 (wyliczane), - temperatura powietrza do spalania i spalin, - sprawność kotła, - strata kominowa, - detekcja CXHY (dodatkowe urządzenie detekcji wycieków MiniSniffer), - ciąg i różnica ciśnień i inne. Istnieje możliwość wbudowania czwartej celi pomiarowej NO2 lub SO2. Więcej informacji na stronie www.kimo.pl Krótko o wymaganiach normy PN-EN 50379-2... Zależnie od parametrów technicznych analizatora oraz jego zastosowania, urządzenia muszą być zgodne z częścią 2 lub 3. Norma PN-EN 50379, obok uwarunkowań ogólnych i metodyki badań, zawiera m.in. szczegółowo określone parametry techniczne jakie musi spełniać przenośny analizator spalin. W normie ujęte są m.in. zakresy pomiarowe, rozdzielczości, dokładność pomiarów, limity detekcji, czasy odpowiedzi dla poszczególnych cel pomiarowych, pomiarów temperatur, ciśnienia, ciągu, straty kominowej. Część druga (2) normy jest bardziej restrykcyjna. Analizatory z nią zgodne mają bardzo szerokie zastosowanie przy uruchamianiu kotłów i pieców oraz przy późniejszej ich kontroli i serwisowaniu. Zastosowanie analizatorów zgodnych tylko z częścią trzecią (3) tej normy ogranicza się do ustawiania prostych gazowych urządzeń grzewczych. Więcej o Normie PN-EN 50379 Źródło: Urządzenia pomiarowe KIMO i Eurotron