Oferta Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o. została rozszerzona o centrale rekuperacyjne, które z kanałami, akcesoriami i nawiewnikami, tworzą kompletny system wentylacyjny.

ALNOR: Nowe centrale z odzyskiem ciepła i wilgoci

Centrale rekuperacyjne Alnor:
- umożliwiają odzysk ciepła i wilgoci,
- wyposażone są w wymiennik krzyżowy HRU-ECCO lub przeciwprądowy HRU-ERGO,
- dostępne są w rozmiarach od 200 do 1 000 m3.

Zapraszamy do zapoznania się z kartami technicznymi pdf:
>> HRU-ECCO
lub zadzwoń do Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
Źródło: Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.