μRack to kompaktowy i ekonomiczny parametryczny sterownik CAREL dla małych zespołów sprężarkowych.

ALFACO POLSKA: Sterowanie zespołem sprężarkowym Carel μRack


PROMOCJA


Sterownik w wykonaniu do montażu na panel
Typ: MRK0000000
- cena netto 110,0 EUR

Sterownik w wykonaniu do montażu na szynę DIN
Typ: MRK0000D0
- cena netto 126,0 EUR


Sterownik μRack dostępny jest w wykonaniu do montażu na panel lub na szynę DIN. Urządzenie posiada przyjazny i efektowny terminal użytkownika, który na bieżąco monitoruje regulowane wielkości. Liczne ikony wskazują status pracy poszczególnych urządzeń oraz ewentualne alarmy. Wentylatory mogą być sterowane zarówno poprzez stopniową regulację, jak i płynnie sygnałem 0-10Vdc lub PWM. Zastosowanie dodatkowego czujnika temperatury otoczenia pozwala na dynamiczną zmianę punktu nastawy ciśnienia skraplania w celu oszczędności energii. Dostęp do parametrów podzielono na trzy poziomy (użytkownik, serwis, producent) z możliwością indywidualnego przyporządkowania danego parametru do wybranego poziomu.

Główne funkcje:
- Sterowanie sprężarkami (jednakowe lub różne wydajności)
- Sterowanie dwoma zespołami sprężarkowymi (niskotemperaturowy + wysokotemperaturowy)
- Sterowanie wentylatorami skraplacza (płynne lub załącz/wyłącz)
- Rotacja sprężarek (FIFO lub czasowa)
- Sprężarki sterowane w zakresie proporcjonalności lub ze strefą martwą
- Adaptacja punktu nastawy skraplania
- Współpraca z logarytmicznymi czujnikami ciśnienia
- Możliwość podłączenia dodatkowych czujników temperatury

Sterowane urządzenia:
- Maksymalnie 4 sprężarki
- Maksymalnie 4 wentylatory
- 1 wyjście PWM dla wentylatorów

μRack
Charakterystyka sprzętowa:
- 5 x wyjścia cyfrowe (przekaźniki)
- 5 x wejścia cyfrowe (alarmy, funkcje logiczne)
- 4 x wejścia analogowe (czujniki)
- 1 x wyjście analogowe (PWM dla wentylatorów)
- 1 x wyjście dla RS485 lub programatora.


Źródło: Alfaco Polska Sp. z o.o.