Z początkiem roku2006 firma Alfa Laval wprowadziła na rynek swój najnowszy produkt – AlfaBlue – urządzenie, które wychodzi poza obowiązujące obecnie standardy konstrukcyjne, gwarantując zwiększoną wytrzymałość, wyższą efektywność i ekonomiczność działania.
Urządzenia AlfaBlue mogą być stosowane jako:
• skraplacze chłodzone powietrzem do wykorzystania w chłodnictwie oraz układach klimatyzacji
• chłodnice cieczy w przemysłowych procesach chłodzenia, klimatyzacji, w przemyśle spożywczym i przetwórczym oraz w przemyśle energetycznym. W tym ostatnim przypadku zastosowanie AlfaBlue eliminuje proces rozmnażanie się bakterii Legionella, zjawiska dość charakterystycznego dla tradycyjnych wież chłodniczych.
AlfaBlue została zaprojektowana do montażu na zewnątrz budynków. Dlatego też jej konstrukcja została odpowiednio wzmocniona i przygotowana na niekorzystne warunki pogodowe. Innowacyjne wymienniki ciepła zapewniają doskonałą wymianę ciepła przy jednoczesnym minimalnym zużyciu czynnika chłodniczego, dzięki zastosowaniu nowego wzoru wytłoczenia lameli. W przypadku skraplaczy chłodzonych powietrzem, wewnętrzne powierzchnie rurek są dodatkowo poprzecznie żłobkowane.
Wydajność urządzenia wynosi do ok. 850 kW dla skraplaczy i 1100 kW dla chłodnic cieczy. Ponadto AlfaBlue może być dostosowana do konkretnych potrzeb, poprzez zastosowanie dodatkowych funkcji z wielu opcji, takich jak:
- niestandardowa odległość lameli
- zabezpieczenie bloku lamelowego w przypadku agresywnego środowiska pracy
- dodatkowy system rozpylania wody przed blokiem lamelowym w celu podwyższenia wydajności
- podkładki antywibracyjne
- regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
- dla każdej wielkości dostępne pięć typów silników wentylatorów o różnym poziomie hałasu
- podpory do montażu poziomego o regulowanej wysokości.