Program doboru urządzeń grzewczo-wentylacyjnych

Alfa-Termika


Program doboru ALFA-TERMIKA pomaga ustalić ilość urządzeń grzewczo-wentylacyjnych HotBox potrzebnych do ogrzania pomieszczenia. W celu ustalenia ilości powyższych urządzeń do ogrzania pomieszczenia należy określić zapotrzebowanie na moc cieplną, która zrekompensuje straty ciepła w pomieszczeniu. Dobór ilości urządzeń zrealizowany jest według algorytmu uwzględniającego maksymalną moc grzewczą urządzeń przy maksymalnym wydatku oraz temperaturze czynnika grzewczego 90°C/70°C. Program znajduje się na stronie www.alfatermika.pl