Najnowsze chłodnice Optigo CS firmy Alfa Laval przeznaczone są do montażu w małych i średnich komorach chłodniczych o temperaturach dodatnich i poniżej 0°, o kubaturze od 2 m³ do 70 m³ (dla wentylatorów o średnicy 200 mm) oraz do 150 m³ (dla wentylatorów o średnicy 300 mm). Dostępne są w 26 modelach z wentylatorami o średnicy 200 i 300 mm.Chłodnice te są produkowane w wersjach dla instalacji freonowych, glikolowych oraz do CO2.

Alfa Laval: Niskoprofilowe chłodnice powietrza Optigo CS
Optigo CSNowa seria
Optigo CS
Alfa Laval oferuje użytkownikom:
• znaczące oszczędności w zużyciu energii
• uproszczoną instalację
• łatwość utrzymania w czystości.

Prostota montażu i wygodne użytkowanie
Chłodnice Optigo CS są przygotowane do montażu podsufitowego. Dodatkowo CS20 (wysokość 15 cm) jest dostosowana do montażu na ścianie. Urządzenie jest dostarczane jako częściowo zmontowane. Panele boczne i podłączenia zapakowane są oddzielnie. W ten sposób oszczędza się czas przeznaczony na demontaż chłodnicy po jej rozpakowaniu, co jest konieczne przed jej montażem na miejscu przeznaczenia.
Przeprowadzone w fabryce testy wykazały, że wprowadzony system montażu skraca czas instalacji urządzenia o 30% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Niski koszt eksploatacji
Komutowane elektronicznie silniki wentylatorów (EC) ograniczają zużycie energii ze względu na brak tarcia mechanicznego. Silniki te dają możliwość łatwego przestawienia trybu pracy na jedną z dwóch opcji: praca w trybie dziennym lub nocnym. Nowy typoszereg parowników przy zastosowaniu technologii EC już spełnia wymagania efektywności zgodnie z opracowywaną dyrektywą ErP.

Nowy blok lamelowy
W porównaniu ze starszymi rozwiązaniami, nowy blok charakteryzuje się znacznie bardziej efektywną wymianą ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym a powietrzem. Posiada on bardzo małą średnicę rurek, co oznacza zmniejszenie objętości instalacji po stronie czynnika chłodniczego i obniża koszty związane z jego zakupem i wykorzystaniem. Blok lamelowy został zaprojektowany pod kątem komercyjnych instalacji chłodniczych. W porównaniu z dotychczas stosowanym blokiem lamelowy ilość czynnika chłodniczego w chłodnicy została zmniejszona o około 20%.
Chłodnice Optigo CS są opracowane zgodnie ze standardami HACCP, co gwarantuje wysoką jakość produktu i łatwość demontażu urządzenia oraz dostęp do każdej jego części w celu przeprowadzenia efektywnego czyszczenia.
Obudowa chłodnicy jest wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo z elementami z tworzywa sztucznego. Takie wykonanie zabezpiecza urządzenie przed korozją i pozwala na jego zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie przetwarzana czy pakowana jest żywność.

Rozwiązania wprowadzone do chłodnicy Optigo CS:
• Innowacyjny system szybkiej instalacji.
• Energooszczędne silniki EC (brak mechanicznego tarcia).
• Zoptymalizowany system odszraniania elektrycznego (krótszy czas odszraniania).
• Nowe bloki lamelowe z małą objętością po stronie czynnika chłodniczego (efektywna wymiana ciepła przy małej ilości czynnika w instalacji).
• Obudowa chłodnicy w wykonaniu antykorozyjnym (aluminium malowane proszkowo z elementami z tworzywa sztucznego).
• Zaprojektowane według standardów HACCP.

Parametry techniczne Optigo CS:
• 26 modeli
• Wentylatory o średnicy 200 i 300 mm
• Odstęp lameli: 4 i 7 mm
• Średnica rurek: 5/16” (DX, CO2), 3/8” (glikolowe)
• Wydajność chłodzenia: do 9 kW.

Źródło: Alfa Laval